ประกวดภาพถ่าย “MOTOR EXPO PHOTO CONTEST 2014”

0

motorexpo-photocontest_pall_ads
[ระยะเวลา 29 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2557]

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมกล้องถ่ายรูป
CANON รุ่น EOS 7D MARK II (Body)
รวมมูลค่า 67,900 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมกล้องถ่ายรูป
CANON รุ่น POWERSHOT SX 700HS
รวมมูลค่า 11,540 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมกล้องถ่ายรูป
CANON รุ่น POWERSHOT SX 600HS
รวมมูลค่า 8,390 บาท

รางวัล POPULAR VOTE ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมพริ้นเตอร์
CANON รุ่น SELPHY CP910 มูลค่า 4,510 บาท และ
กระดาษอัดรูป KP108IN มูลค่า 995 บาท
อย่างละ 1 รางวัล รวมมูลค่า 5,505 บาท

รางวัลชมเชย ประกาศนียบัตร พร้อมได้รับสิทธิ์สมาชิก
นิตยสาร “ฟอร์มูลา” เป็นเวลา 3 เดือน จำนวน 7 รางวัล

โชคชั้นที่ 2
ผู้ร่วมส่งภาพประกวดทุกท่านมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลผู้โชคดี ดังต่อไปนี้
รางวัลที่ 1 AMPLIFIERS ยี่ห้อ ROCKFORD FOSGATE รุ่น PUNCH 45
จํานวน 1 รางวัล มูลค่า 33,000 บาท
รางวัลที่ 2 จอ TFT MONITOR ติดเพดานรถยนต์ยี่ห้อ ROSEN รุ่น M10 ขนาด 10.2 นิ้ว
มูลค่า 17,000 บาท จํานวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 จอ TFT MONITOR ติดเพดานรถยนต์ยี่ห้อ ROSEN รุ่น CM 7000 ขนาด 7 นิ้ว
มูลค่า 8,000 บาท จํานวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 16,000 บาท
รางวัลที่ 4 น้ำมันเครื่อง ปตท. PERFORMA RACING SAE 5W-50 API SN/CF ขนาด 4.0 ลิตร
มูลค่า 1,350 บาท จํานวน 4 รางวัล รวมมูลค่า 5,400 บาท

กติกาและเงื่อนไข
1. รายละเอียดผลงาน
1.1 หัวข้อการประกวด “มนต์เสน่ห์ยานยนต์”
1.2 ประเภทการประกวดได้แก่ ประเภทมืออาชีพ (DSLR และ MIRRORLESS)
1.3 รูปแบบไฟล์ภาพ JPG ความละเอียดขั้นต่ำ 2,000 Pixels และขนาดไฟล์ไม่เกิน 4 MB
1.4 ภาพที่ส่งเข้าประกวดสามารถใช้ซอฟแวร์ในการตกแต่งภาพ และผู้ส่งผลงานต้องเก็บไฟล์ต้นฉบับไว้เพื่อยืนยันกับทางผู้จัดการประกวด
1.5 จํากัดจํานวนผลงานที่ส่งเข้าประกวดได้ท่านละ 1 ภาพ
1.6 ภาพที่ส่งประกวดต้องถ่ายภายในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 31 เท่านั้น ซึ่งรวมถึงกิจกรรมภายในฮอลล์ หรือกิจกรรมที่จัดภายนอก

2. คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
2.1 ประชาชนทั่วไป ไม่จํากัดเพศ และอายุ

3. ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าประกวด
3.1 ถ่ายภาพตามหัวข้อ “มนต์เสน่ห์ยานยนต์” ด้วยกล้องดิจิตอล DSLR และ MIRRORLESS ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
3.2 ส่งผลงานของท่านเข้าประกวดโดย

วิธีที่ 1 ส่งผลงานผ่านเว็บไซต์ www.motorexpo.co.th โดยเลือกประเภทที่ต้องการส่งผลงานเข้าประกวด พร้อมลงทะเบียน และเขียนข้อความบรรยายภาพที่ท่านส่งเข้าประกวดให้ครบถ้วน
วิธีที่ 2 ส่งอี-เมล์พร้อมแนบไฟล์ภาพผลงาน (รูปแบบไฟล์ภาพเป็น JPG) มาที่ [email protected] โดยเขียนข้อความบรรยายภาพที่ท่านส่งเข้าประกวด พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อี-เมล์ และรายละเอียดอื่นที่กําหนด

3.3 เก็บหลักฐานการส่งผลงานเพื่อยืนยันการร่วมกิจกรรม
4. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการประกวด
5. กําหนดการ
กําหนดส่งภาพเข้าประกวด : วันที่ 29 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2557
คัดเลือกและตัดสินผลงาน : คัดเลือกและตัดสินผลงาน: วันที่ 9 ธันวาคม 2557 ไม่เกินเวลา 12.00 น. ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ประกาศผลการตัดสิน : วันที่ 10 ธันวาคม 2557 ภายในงานมหกรรมยานยนต์ และเว็บไซต์ www.motorexpo.co.th

6. เจ้าของผลงานไม่สามารถเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ของภาพที่ส่งเข้าประกวดจากผู้จัดงาน ฯ
7. ภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดงาน ฯ มีสิทธิ์นําไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์
8. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากทางผู้จัดเพื่อให้มาเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 10 ธันวาคม 2557 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเข้าร่วมพิธีดังกล่าว
โดยเวลา และสถานที่จะแจ้งให้ทราบทันทีหลังจากทราบผลการตัดสิน
9. ผู้จัดงาน ฯ จะจับสลากสําหรับ รางวัลผู้โชคดีในวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558 ต่อหน้าสักขีพยาน สื่อมวลชน และคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ
10. ผู้จัดงาน ฯ จะส่งจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ที่ร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่าย ที่โชคดีจากการจับรางวัล เพื่อติดต่อให้มารับรางวัล
และลงประกาศรายชื่อในนิตยสาร “ฟอร์มูลา”, คาร์ สเตริโอ, 4 WHEELS ฉบับประจําเดือนเมษายน 2558
11. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องนําหลักฐานบัตรประชาชนมาแสดงต่อผู้จัดงาน ฯ ภายในกําหนดเวลา 45 วันนับจากวันที่ผู้จัดงาน ฯ ส่งจดหมายแจ้งให้ทราบ
12. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องรับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์สิ่งของ และ/หรือสินค้าเองทั้งสิ้น
13. พนักงาน บริษัท สื่อสากล จํากัด ไม่มีสิทธิ์ในการประกวดและชิงโชคครั้งนี้
14. คําตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุดเด็ดขาด

ตัวอย่างภาพถ่ายประกวดที่เคยได้รับรางวัล

motor-1st-2009 motor-1st-2010-2 motor-1st-2010 motor-1st-2011-2 motor-1st-2011 motor-1st-2012-2 motor-1st-2012 motor-1st-2013

Credits: : Motorexpo