เมื่อมีคนถามผมว่าฉันใช้อุปกรณ์อะไร ในการถ่ายรูป ฉันตอบเขาว่า“ตาของฉัน” -Anonymous-

0

myEye