จัดประกวด 10 ภาพเล่าเรื่อง Season 6

0
contest,ng,national geographic,10 ภาพเล่าเรื่อง
contest,ng,national geographic,10 ภาพเล่าเรื่อง

กลับมาอีกครั้งกับโครงการประกวด สารคดีภาพแห่งปี ที่ช่างภาพหลายคนรอครอย การประกวด 10 ภาพเล่าเรื่อง ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ 6 แล้ว โดยผู้ส่งประกวดต้องส่งภาพถ่ายที่สามารถร้อยเรียงเป็นสารคดีภาพ 1 เรื่อง จำนวน 7-10 ภาพ ดูรายละเอียดด้านล่างเลยครับ

contest,ng,national geographic,10 ภาพเล่าเรื่อง

ขั้นตอนการส่งผลงาน

 • ลงทะเบียนใน activity.ngthai.com/photographycontest2016 ตั้ง ID และ Password พร้อมกรอกข้อมูลสำคัญให้ครบถ้วน
 • Sign in เข้าระบบสมาชิก กด “อัพโหลดภาพประกวด” ให้อัพโหลดภาพถ่ายดิจิทัลสี หรือขาวดำ
  ภาพทุกภาพต้องมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 500 KB โดยอัพโหลดภาพแต่ละภาพเรียงตามลำดับในการเล่าเรื่อง พร้อมคำบรรยายภาพแต่ละภาพสั้น ๆ
 • ตั้งชื่อสารคดีภาพที่ส่งเข้าประกวด พร้อมเล่าเรื่องย่อ หรือแนวคิดของสารคดี
 • สุดท้ายให้ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนบันทึกข้อมูลทั้งหมด เพราะไม่สามารถกลับมาแก้ไขภาพและข้อมูลของภาพได้

เงื่อนไขการประกวด

 • ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : บุคคลทั่วไป ช่างภาพอิสระหรือช่างภาพอาชีพ ไม่จำกัดอายุ (เดี่ยวหรือทีมก็ได้ต้องไม่เกิน 3 คน/ทีม) ผู้ส่งผลงานทั้งประเภทเดี่ยวและทีม สามารถส่งสารคดีภาพได้เพียง 1 เรื่องเท่านั้น
 • ภาพถ่ายสารคดีชุดนี้ต้องไม่เคยเผยแพร่ในที่สาธารณะ อาทิ เว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย, วารสาร, นิตยสาร, หนังสือ หรือได้รับการตีพิมพ์ รวมทั้ง ต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน (หากตรวจพบภายหลัง ผลงานดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์ในการประกวดทันที)
 • ภาพถ่ายที่มีการปรับแต่งภาพ (Retouch) จนผิดหรือบิดเบือนไปจากความเป็นจริง จะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผู้ถ่ายภาพ และเขียนแนวคิดสารคดีด้วยตนเอง รวมทั้งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายทุกภาพ อีกทั้งต้องไม่เป็นการละเมิดในทางลิขสิทธิ์ใดๆ
 • เจ้าของ 10 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย ยินดีอนุญาตให้บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) นำภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ไปใช้ในกิจกรรมเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และนิทรรศการภาพถ่าย ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
 • เจ้าของผลงานสารคดีภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จะสามารถนำผลงานไปตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ นอกเหนือจากนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย หลังการประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้ว 6 เดือน ยกเว้นเป็นไปเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เท่านั้น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดหากผิดกติกาอย่างหนึ่งอย่างใดข้างต้นจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • คณะกรรมการตัดสินขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดรูปแบบและวิธีการตัดสิน ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการ

หมดเขตรับผลงาน

วันที่ 15 กันยายน 2559

รอบคัดเลือก

ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 ผลงาน วันที่ 30 กันยายน 2559

และร่วมโหวตภาพที่คุณประทับใจที่สุด วันที่ 1- 28 ตุลาคม 2559

รอบชิงชนะเลิศ

10 ทีมที่เข้ารอบนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ

วันที่ 7 ตุลาคม 2559

ประกาศผลและรางวัล

ในงานบ้านและสวนแฟร์ 2016 วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ติดตามผลงานชนะเลิศ

activity.ngthai.com/photographycontest2015 วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558

หมายเหตุ

ผู้ส่งผลงานเข้าที่ผ่านการคัดเลือก 10 ผลงานสุดท้าย ทุกคนจะต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงในวันนำเสนอผลงาน

โดยบัตรประชาชนต้องตรงกับที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล

 • เงินสด 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • บัตรที่พักโรงแรมเอสเคป เขาใหญ่ ห้อง Sunken Heated Pool Villa 3 วัน 2 คืน มูลค่า 19,000 บาท
 • กระเป๋า Karachi Outpost จาก Crumpler มูลค่า 11,990 บาท
 • Crumpler Gift Card มูลค่า 2,000 บาท
 • สมาชิกนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 1 ปี มูลค่า 1,440 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล

 • เงินสด 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • บัตรที่พักโรงแรมเอสเคป หัวหิน ห้อง Deluxe Poolside 3 วัน 2 คืน มูลค่า 15,000 บาท
 • กระเป๋า Karachi Outpost จาก Crumpler มูลค่า 7,900 บาท
 • Crumpler Gift Card มูลค่า 1,000 บาท
 • สมาชิกนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 1 ปี มูลค่า 1,440 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล

 • เงินสด 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • บัตรที่พักโรงแรมเอสเคป หัวหิน ห้อง Deluxe 3 วัน 2 คืน มูลค่า 12,000 บาท
 • กระเป๋า Cobram Outpost จาก Crumpler มูลค่า 5,990 บาท
 • Crumpler Gift Card มูลค่า 500 บาท
 • สมาชิกนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 1 ปี มูลค่า 1,440 บาท

รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล

 • เงินสด 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • กระเป๋า จาก Clumper มูลค่ารวม 22,230 บาท
 • Crumpler Gift Card มูลค่า 500 บาท
 • สมาชิกนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 1 ปี มูลค่า 1,440 บาท

รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล

 • หนังสือสำนักพิมพ์เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก มูลค่า 2,450 บาท
 • สมาชิกนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 1 ปี มูลค่า 1,440 บาท

รางวัลผู้ร่วมโหวต จำนวน 3 รางวัล

 • สมาชิกนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 6 เดือน มูลค่า 1,015 บาท

หลักเกณฑ์การตัดสิน

 • ความงาม
 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • มีคุณสมบัติของ “ภาพถ่ายสารคดี”

กดเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ

รรายละเอียดเพิ่มเติม: http://activity.ngthai.com/photographycontest2016/index.php