ประกวดถ่ายภาพ New Cosmos of Photography ครั้งที่ 40 โดย Canon ชิงเงินรางวัลรวม 1,000,000 เยน

0

โครงการ New Cosmos of Photography ของ Canon จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาหลายปี โดยมีเป้าหมายเพื่อเฟ้นหา ฝึกฝน และสนับสนุนช่างภาพหน้าใหม่ที่เสาะหาวิธีการใหม่ๆ ในการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพถ่ายอย่างสร้างสรรค์ 

บริษัท แคนนอน อิงค์ ประเทศญี่ปุ่น ประกาศเปิดรับผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “New Cosmos of Photography 2017” โดยเปิดรับผลงานที่เป็นไฟล์ดิจิทัลทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 นี้ เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานการถ่ายภาพในรูปแบบใหม่ๆ จากศิลปินช่างภาพทั่วโลก

การประกวดภาพถ่าย New Cosmos of Photography ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 40 และหลังจากปิดรับผลงานที่ส่งเข้าประกวดแล้ว ในเดือนกรกฎาคมจะมีการประชุมของคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม(Excellence Award) จำนวน 7 ราย และรางวัลชมเชยจำนวน 14 ราย จากนั้นในเดือนพฤศจิกายน คณะกรรมการอีกชุดหนึ่งจะคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ (Grand Prize) เพียงหนึ่งเดียวจากผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมทั้ง 7 ราย

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลรวม 1 ล้านเยน พร้อมผลิตภัณฑ์แคนนอน อีกทั้งจะได้

สิทธิ์จัดแสดงนิทรรศการเดี่ยว ณ กรุงโตเกียว ในการประกวดปีหน้า ส่วนผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมและรางวัลชมเชยจะได้รับเงินรางวัลและได้แสดงผลงานของตนในนิทรรศการ New Cosmos of Photography ประจำปีนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกวด New Cosmos of Photography ได้ที่โฮมเพจ global.canon/en/newcosmos  

รางวัลชนะเลิศ (Grand Prize)
・     เงินรางวัลรวม 1 ล้านเยน (รวมรางวัล 200,000 เยนสำหรับรางวัลยอดเยี่ยม)
・     ของกำนัลที่เป็นผลิตภัณฑ์จาก Canon
・     ได้สิทธิ์จัดแสดงนิทรรศการเดี่ยวในนิทรรศการ New Cosmos of Photography ณ กรุงโตเกียว

ในปีถัดไป 

รางวัลยอดเยี่ยม 
・     เงินรางวัลรวม 200,000 เยน
・     จัดแสดงผลงานในนิทรรศการ New Cosmos of Photography ณ กรุงโตเกียวปีนี้
・     ตีพิมพ์ผลงานในนิตยสาร New Cosmos of Photography ฉบับถัดไป
・     จัดแสดงผลงานบนเว็บไซต์ New Cosmos of Photography

รางวัลชมเชย 
・     เงินรางวัลรวม 30,000 เยน
・     จัดแสดงผลงานในนิทรรศการ New Cosmos of Photography ณ กรุงโตเกียวปีนี้
・     ตีพิมพ์ผลงานในนิตยสาร New Cosmos of Photography ฉบับถัดไป
・     จัดแสดงผลงานบนเว็บไซต์ New Cosmos of Photography

กติกาการสมัคร

  • สมัครเข้าร่วมการประกวดผ่านโฮมเพจของ New Cosmos of Photography ที่ global.canon/en/newcosmos  เลือกสมัครเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มเท่านั้น
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร
  • ส่งผลงานได้ทั้งทางไปรษณีย์และทางออนไลน์ในรูปแบบดิจิตอล (ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ/ภาพยนตร์) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ยังไม่เคยชนะรางวัลจากการแข่งขันหรือการประกวดรายการใดๆ มาก่อน หรือผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวดที่ยังไม่ประกาศผลการตัดสิน
  • ภาพที่ส่งเข้าประกวดควรมีขนาด 1200 x 1600 พิกเซลขึ้นไป ขนาดไฟล์รวมไม่เกิน 1,000 MB ฟอร์แมตที่แนะนำคือ JPEG ความละเอียด 72 dpi ส่วนวิดีโอมีขนาดไฟล์รวมไม่เกิน 1,000 MB รับเฉพาะฟอร์แมต MP4
  • ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจัดส่งผลงาน
  • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน – วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เปิดรับผลงานจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 รับผลงานที่ประทับตราไปรษณีย์หรือส่งมอบแก่ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าในวันสุดท้ายของการส่งผลงาน ส่วนทางออนไลน์รับผลงานจนถึงเวลา 23.59 น.

ตัวอย่างภาพชุด “Story” ของKim Sajik ผู้ชนะเลิศประจำปี 2016 

รายละเอียเดเพิ่มเติม http://global.canon/en/newcosmos/