ประกวดถ่ายภาพ New Cosmos of Photography ครั้งที่ 40 โดย Canon ชิงเงินรางวัลรวม 1,000,000 เยน

โครงการ New Cosmos of Photography ของ Canon จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาหลายปี โดยมีเป้าหมายเพื่อเฟ้นหา ฝึกฝน และสนับสนุนช่างภาพหน้าใหม่ที่เสาะหาวิธีการใหม่ๆ ในการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพถ่ายอย่างสร้างสรรค์ 

บริษัท แคนนอน อิงค์ ประเทศญี่ปุ่น ประกาศเปิดรับผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “New Cosmos of Photography 2017” โดยเปิดรับผลงานที่เป็นไฟล์ดิจิทัลทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 นี้ เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานการถ่ายภาพในรูปแบบใหม่ๆ จากศิลปินช่างภาพทั่วโลก

การประกวดภาพถ่าย New Cosmos of Photography ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 40 และหลังจากปิดรับผลงานที่ส่งเข้าประกวดแล้ว ในเดือนกรกฎาคมจะมีการประชุมของคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม(Excellence Award) จำนวน 7 ราย และรางวัลชมเชยจำนวน 14 ราย จากนั้นในเดือนพฤศจิกายน คณะกรรมการอีกชุดหนึ่งจะคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ (Grand Prize) เพียงหนึ่งเดียวจากผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมทั้ง 7 ราย

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลรวม 1 ล้านเยน พร้อมผลิตภัณฑ์แคนนอน อีกทั้งจะได้

สิทธิ์จัดแสดงนิทรรศการเดี่ยว ณ กรุงโตเกียว ในการประกวดปีหน้า ส่วนผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมและรางวัลชมเชยจะได้รับเงินรางวัลและได้แสดงผลงานของตนในนิทรรศการ New Cosmos of Photography ประจำปีนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกวด New Cosmos of Photography ได้ที่โฮมเพจ global.canon/en/newcosmos  

รางวัลชนะเลิศ (Grand Prize)
・     เงินรางวัลรวม 1 ล้านเยน (รวมรางวัล 200,000 เยนสำหรับรางวัลยอดเยี่ยม)
・     ของกำนัลที่เป็นผลิตภัณฑ์จาก Canon
・     ได้สิทธิ์จัดแสดงนิทรรศการเดี่ยวในนิทรรศการ New Cosmos of Photography ณ กรุงโตเกียว

ในปีถัดไป 

รางวัลยอดเยี่ยม 
・     เงินรางวัลรวม 200,000 เยน
・     จัดแสดงผลงานในนิทรรศการ New Cosmos of Photography ณ กรุงโตเกียวปีนี้
・     ตีพิมพ์ผลงานในนิตยสาร New Cosmos of Photography ฉบับถัดไป
・     จัดแสดงผลงานบนเว็บไซต์ New Cosmos of Photography

รางวัลชมเชย 
・     เงินรางวัลรวม 30,000 เยน
・     จัดแสดงผลงานในนิทรรศการ New Cosmos of Photography ณ กรุงโตเกียวปีนี้
・     ตีพิมพ์ผลงานในนิตยสาร New Cosmos of Photography ฉบับถัดไป
・     จัดแสดงผลงานบนเว็บไซต์ New Cosmos of Photography

กติกาการสมัคร

  • สมัครเข้าร่วมการประกวดผ่านโฮมเพจของ New Cosmos of Photography ที่ global.canon/en/newcosmos  เลือกสมัครเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มเท่านั้น
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร
  • ส่งผลงานได้ทั้งทางไปรษณีย์และทางออนไลน์ในรูปแบบดิจิตอล (ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ/ภาพยนตร์) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ยังไม่เคยชนะรางวัลจากการแข่งขันหรือการประกวดรายการใดๆ มาก่อน หรือผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวดที่ยังไม่ประกาศผลการตัดสิน
  • ภาพที่ส่งเข้าประกวดควรมีขนาด 1200 x 1600 พิกเซลขึ้นไป ขนาดไฟล์รวมไม่เกิน 1,000 MB ฟอร์แมตที่แนะนำคือ JPEG ความละเอียด 72 dpi ส่วนวิดีโอมีขนาดไฟล์รวมไม่เกิน 1,000 MB รับเฉพาะฟอร์แมต MP4
  • ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจัดส่งผลงาน
  • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน – วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เปิดรับผลงานจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 รับผลงานที่ประทับตราไปรษณีย์หรือส่งมอบแก่ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าในวันสุดท้ายของการส่งผลงาน ส่วนทางออนไลน์รับผลงานจนถึงเวลา 23.59 น.

ตัวอย่างภาพชุด “Story” ของKim Sajik ผู้ชนะเลิศประจำปี 2016 

รายละเอียเดเพิ่มเติม http://global.canon/en/newcosmos/

207,915FansLike
1,364FollowersFollow
651FollowersFollow
3,820SubscribersSubscribe

Related articles