ประกวดสารคดีภาพแห่งปี “National Geographic Thailand Photography Contest 2017″ หัวข้อ “10 ภาพเล่าเรื่อง”

0

จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีสำหรับ การประกวดสารคดีภาพแห่งปี “National Geographic Thailand Photography Contest 2017″ หัวข้อ “10 ภาพเล่าเรื่อง”

โจทย์

ต้องส่งภาพถ่ายที่สามารถร้อยเรียงเป็นสารคดีภาพหนึ่งเรื่อง จำนวนไม่น้อยกว่า 7 ภาพ แต่ไม่เกิน 10 ภาพพร้อมคำบรรยายภาพสั้นๆ และเรื่องย่อหรือแนวคิดสารคดี ความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4

ขั้นตอนการส่งผลงาน

 • ลงทะเบียนใน www.ngthai.com/photographycontest2017 ตั้ง ID และ Password พร้อมกรอกข้อมูลสำคัญให้ครบถ้วน
 • Sign in เข้าระบบสมาชิก กด “อัพโหลดภาพประกวด” ให้อัพโหลดภาพถ่ายดิจิทัลสี หรือขาวดำ
  ภาพทุกภาพต้องมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 500 KB โดยอัพโหลดภาพแต่ละภาพเรียงตามลำดับในการเล่าเรื่อง พร้อมคำบรรยายภาพแต่ละภาพสั้น ๆ
 • ตั้งชื่อสารคดีภาพที่ส่งเข้าประกวด พร้อมเล่าเรื่องย่อ หรือแนวคิดของสารคดี
 • สุดท้ายให้ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนบันทึกข้อมูลทั้งหมด เพราะไม่สามารถกลับมาแก้ไขภาพและข้อมูลของภาพได้

เงื่อนไขการประกวด

 • ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : บุคคลทั่วไป ช่างภาพอิสระหรือช่างภาพอาชีพ ไม่จำกัดอายุ (เดี่ยวหรือทีมก็ได้ต้องไม่เกิน 3 คน/ทีม) ผู้ส่งผลงานทั้งประเภทเดี่ยวและทีม สามารถส่งสารคดีภาพได้เพียง 1 เรื่องเท่านั้น
 • ภาพถ่ายสารคดีชุดนี้ต้องไม่เคยเผยแพร่ในที่สาธารณะ อาทิ เว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย, วารสาร, นิตยสาร, หนังสือ หรือได้รับการตีพิมพ์ รวมทั้ง ต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน (หากตรวจพบภายหลัง ผลงานดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์ในการประกวดทันที)
 • ภาพถ่ายที่มีการปรับแต่งภาพ (Retouch) จนผิดหรือบิดเบือนไปจากความเป็นจริง จะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผู้ถ่ายภาพ และเขียนแนวคิดสารคดีด้วยตนเอง รวมทั้งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายทุกภาพ อีกทั้งต้องไม่เป็นการละเมิดในทางลิขสิทธิ์ใดๆ
 • เจ้าของ 10 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย ยินดีอนุญาตให้บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) นำภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ไปใช้ในกิจกรรมเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และนิทรรศการภาพถ่าย ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
 • เจ้าของผลงานสารคดีภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จะสามารถนำผลงานไปตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ นอกเหนือจากนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย หลังการประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้ว 6 เดือน ยกเว้นเป็นไปเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เท่านั้น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดหากผิดกติกาอย่างหนึ่งอย่างใดข้างต้นจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • คณะกรรมการตัดสินขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดรูปแบบและวิธีการตัดสิน ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการ

หมดเขตรับผลงาน

วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รอบคัดเลือก

ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 ผลงาน วันที่ 15 กันยายน 2560

รอบชิงชนะเลิศ

10 ทีมที่เข้ารอบนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ

วันที่ 22 กันยายน 2560

ประกาศผลและรางวัล

ในงานบ้านและสวนแฟร์ 2017 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560

ติดตามผลงานชนะเลิศ

www.ngthai.com/photographycontest2017

หมายเหตุ

ผู้ส่งผลงานเข้าที่ผ่านการคัดเลือก 10 ผลงานสุดท้าย ทุกคนจะต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงในวันนำเสนอผลงาน

โดยบัตรประชาชนต้องตรงกับที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล

 • เงินสด 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • สมาชิกนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 1 ปี มูลค่า 1,440 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล

 • เงินสด 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • สมาชิกนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 1 ปี มูลค่า 1,440 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล

 • เงินสด 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • สมาชิกนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 1 ปี มูลค่า 1,440 บาท

รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล

 • เงินสด 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • สมาชิกนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 1 ปี มูลค่า 1,440 บาท

รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล

 • หนังสือสำนักพิมพ์เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก มูลค่า 2,450 บาท
 • สมาชิกนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 1 ปี มูลค่า 1,440 บาท

รางวัลผู้ร่วมโหวต จำนวน 3 รางวัล

 • สมาชิกนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 6 เดือน มูลค่า 1,015 บาท

สอบถามเกี่ยวกับการประกวด การลงทะเบียนและอัพโหลดภาพ : คุณจุรีพร คุณวรรณภรณ์ โทร. 0-2422-9999 ต่อ 4135, 4123

ดูรายละเอียดเพิ่มเติ่ม: www.ngthai.com Facebook: National Geographic Thailand

คลิ๊กเพื่อสมัคร