ประกวดภาพถ่าย Olympus Global Photo Contest 2016-2017

0

olym2016

Olympus Global Open Photo Contest 2016-17 เป็นงานประกวดถ่ายภาพรายการใหญ่อีกงานหนึ่ง โดยรางวัลชนะเลิศ จะได้เงินสด 1 ล้านเยนพร้อมกล้อง Olympus OM-D E-M1 Mark II
+ M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO

แม้เป็นรายการของ Olympus แต่ก็รับภาพจากกล้องยี่ห้ออื่นเช่นกัน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท

พลังแห่งชีวิต

ส่งภาพถ่ายที่สะท้อนถึงชีวิตที่สวยงาม น่าตื่นเต้น มีสุขภาพดี และเต็มไปด้วยพลัง

ภาพชนะเลิศหมวดนี้เมื่อปีที่แล้วโดย pranab_basak

สายใยรัก

ส่งภาพถ่ายที่อบอวลไปด้วยความรักและอบอุ่นใจที่คุณได้รับจากครอบครัวและเพื่อนๆ

ภาพชนะเลิศหมวดนี้เมื่อปีที่แล้วโดย yoyoshoot

สถานที่สร้างแรงบันดาลใจ

ส่งภาพถ่ายทิวทัศน์ที่สวยเหมือนภาพวาดน่าประทับใจ

ภาพชนะเลิศหมวดนี้เมื่อปีที่แล้วโดย 张之铭

มุมที่มองข้ามไป

ส่งภาพถ่ายที่น่าตื่นตาตื่นใจด้วยจินตนาการจากมุมมองที่ไม่เคยเห็นมาก่อน กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และเชิญชวนให้น่าสงสัยและค้นหา

ภาพชนะเลิศหมวดนี้เมื่อปีที่แล้วโดย liapis171

คำแนะนำในการประกวด

เฉพาะการส่งประกวดออนไลน์เท่านั้น
ส่งภาพถ่ายตามประเภท
*ผู้เข้าประกวดทุกท่านจะต้องลงทะเบียนด้วยชื่อผู้ใช้

จำนวนภาพที่เข้าประกวด

ผู้ส่งประกวดแต่ละท่านสามารถส่งภาพถ่ายได้สูงสุด 5 ภาพสำหรับแต่ละประเภท
โดยภาพต้องเป็นไฟล์ JPEG และมีขนาดไม่เกิน 15 เมกะไบต์

กำหนดการ

การรับภาพถ่ายเข้าประกวด: วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2016 เวลา 11:00 น. – วันอังคารที่ 10 มกราคม 2017 เวลา 11:00 น. ตามเวลาในประเทศญี่ปุ่น (GMT +9)
ประกาศผลผู้ชนะ: เมษายน 2017
การลงทะเบียนและส่งภาพเข้าประกวดอาจใช้เวลาที่นานขึ้น หรือมีความล่าช้าในช่วงชั่วโมงสุดท้าย เนื่องจากความรีบเร่งก่อนนาทีสุดท้ายของผู้เข้าร่วมจากทั่วโลก เพื่อหลีกเลี่ยงการส่งไม่ทันกำหนดเวลาเนื่องจากความล่าช้าดังกล่าว โปรดลงทะเบียนและส่งภาพเข้าประกวดแต่เนิ่นๆ ฝ่ายจัดการประกวด Olympus Global Open Photo Contest ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ส่งประกวดที่ไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนกำหนดเวลาเนื่องจากความล่าช้าและความผิดพลาดของระบบ

ผู้มีสิทธิ์ส่งประกวด

บุคคลทั่วไปที่ลงทะเบียนเพื่อส่งประกวด
ไปที่ ส่งภาพประกวด หรือ My Page เพื่อลงทะเบียน

ผู้ที่เคยลงทะเบียนการประกวด Olympus Global Open Photo Contest ครั้งก่อนต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง

วิธีการดูภาพ/แก้ไขภาพที่คุณส่งประกวด

คุณสามารถดูภาพถ่ายที่คุณส่งประกวดได้จาก My Page
คุณยังสามารถยกเลิก/เปลี่ยนภาพถ่าย และแก้ไขชื่อ/คำบรรยายของภาพถ่ายตลอดระยะเวลาในการรับภาพถ่ายเข้าประกวดได้จาก My Page

olympuscontest

เงื่อนไข

ลิขสิทธิ์ภาพถ่ายที่เข้าประกวด
ลิขสิทธิ์ของภาพถ่ายที่เข้าประกวดยังคงเป็นของผู้ส่งประกวด และผู้ส่งประกวดให้สิทธิ์แก่ Olympus ในการใช้ภาพถ่ายที่เข้าประกวดบางส่วนหรือทั้งหมดในเว็บไซต์, แค็ตตาล็อก, โปสเตอร์, นิตยสารหรือบทความในหนังสือพิมพ์, หนังสือ, เว็บไซต์บริษัทอื่น, การจัดนิทรรศการ และการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ทั่วโลกในช่วงการประกวดและเป็นระยะเวลาสามปีหลังจากการประกวดสิ้นสุดลง
การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ส่งประกวดจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งประกาศไว้ในเว็บไซต์ Olympus Corporation เป็นภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ โดยการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะถือว่าสมาชิกยินยอมตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ประกาศไว้
1. ภาพถ่ายที่ส่งประกวดต้องไม่เคยปรากฏต่อสาธารณะ ภาพถ่ายที่อยู่ในสต็อกภาพ ถือว่าเป็นภาพที่เคยปรากฏต่อสาธารณะแล้ว นอกจากนี้ ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจากการประกวดอื่นๆ หรือภาพถ่ายที่อยู่ระหว่างการประกวดอื่นๆ จะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวด
อย่างไรก็ตาม ภาพถ่ายที่ผู้ส่งประกวดเคยโพสต์ลงในเว็บไซต์ บล็อก หรือสื่อสังคมของตนเองเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ หรือภาพถ่ายที่เคยส่งไปยังเว็บไซต์ชุมชนของโอลิมปัส (Olympusphere) นั้นมีสิทธิ์เข้าร่วมประกวด
2. ภาพถ่ายต้องเป็นภาพต้นฉบับที่ถ่ายโดยผู้ส่งประกวดเท่านั้น และผู้ส่งประกวดยังคงถือลิขสิทธิ์ทั้งหมด ข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ อันเนื่องมาจากวัตถุในภาพซึ่งทำให้สิทธิ์ไม่ได้เป็นของผู้ส่งประกวดอีกต่อไปต้องได้รับการแก้ไขโดยผู้ส่งประกวด และ Olympus Corporation จะไม่รับผิดใดๆ ทั้งสิ้น หากพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ ภาพถ่ายที่เข้าประกวดนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทันที หากพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์หลังจากการประกาศผลผู้ชนะ ผลการประกวดจะถูกเพิกถอน และผู้ส่งประกวดจะเสียสิทธิ์ในการรับรางวัล รางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่รางวัลไม่เป็นไปตามมาตรฐานและข้อบังคับในท้องถิ่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศที่ผู้ชนะพักอาศัย หากวัตถุในภาพถ่ายเป็นบุคคล ผู้ส่งประกวดต้องได้รับคำยินยอมจากบุคคลนั้น (พ่อแม่หรือผู้ปกครอง ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์) ก่อนที่จะส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
3. บุคคลทั่วไปรวมทั้งช่างภาพอาชีพสามารถเข้าร่วมประกวดได้ อย่างไรก็ตาม ผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องได้รับคำยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง (Olympus Corporation จะถือว่าผู้เยาว์ได้รับคำยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองแล้ว เมื่อได้รับคำขอลงทะเบียนจากผู้เยาว์) สำหรับพลเมืองที่พักอาศัยอยู่ในประเทศสหภาพยุโรป ผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปีจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวด
4. ไม่มีข้อจำกัดใดๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายภาพ โดยสามารถใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพได้ทุกประเภท ตั้งแต่กล้อง DSLR ไปจนถึงสมาร์ทโฟน
  • 5. การลงทะเบียนและส่งภาพเข้าประกวดอาจใช้เวลาที่นานขึ้น หรือมีความล่าช้าในช่วงชั่วโมงสุดท้าย เนื่องจากความรีบเร่งก่อนนาทีสุดท้ายของผู้เข้าร่วมจากทั่วโลก เพื่อหลีกเลี่ยงการส่งไม่ทันกำหนดเวลาเนื่องจากความล่าช้าดังกล่าว โปรดลงทะเบียนและส่งภาพเข้าประกวดแต่เนิ่นๆ ฝ่ายจัดการประกวด Olympus Global Open Photo Contest ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ส่งประกวดที่ไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนกำหนดเวลาเนื่องจากความล่าช้าและความผิดพลาดของระบบ
  • 6. ห้ามส่งภาพถ่ายเดียวกันเข้าประกวดหลายประเภท
  • 7. Olympus ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธภาพถ่าย หรือไม่เผยแพร่ภาพถ่ายที่ส่งประกวด หรือความคิดเห็นใดๆ ที่ Olympus พิจารณาว่าไม่เหมาะสมสำหรับการประกวด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาที่เป็นการใส่ร้าย หมิ่นประมาท ลามก อนาจาร หยาบคาย ก้าวร้าว ดูหมิ่นศาสนา หรือที่ละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ หรือสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลใดๆ หากภาพถ่ายหรือข้อความสนับสนุนได้รับการพิจารณาว่าไม่เหมาะสมหลังจากที่ได้รับรางวัล Olympus ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัล
  • 8. พนักงานของ Olympus และบริษัทในเครือไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด
  • 9. ภาพถ่ายที่เข้าประกวดจะปรากฏบนเว็บไซต์การประกวดภาพถ่ายทั้งในช่วงการประกวดและหลังจากเสร็จสิ้นการประกวดไปแล้ว (ไม่สามารถลบภาพถ่ายออกจากเว็บไซต์หลังจากการประกวดสิ้นสุดลง) และยังอาจปรากฏในสื่อต่างๆ สำหรับส่งเสริมการขายของ Olympus (โปรดดูหัวข้อลิขสิทธิ์ภาพถ่ายที่เข้าประกวด) Olympus ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขภาพถ่ายตามความจำเป็นเมื่อใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย
  • 10. สำหรับภาพถ่ายที่ชนะการประกวดที่ Olympus เลือกให้แสดงในงานแสดงภาพถ่ายหรือเพื่อใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับการประกวด Olympus อาจขอข้อมูลที่มีความละเอียดสูงหรือข้อมูลที่ไม่มีลายน้ำหรือเครดิต (ถ้าปรากฏในภาพถ่ายที่ส่งประกวด) หลังจากการประกวดเสร็จสิ้น
  • 11. Olympus Imaging Corporation อาจทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือตกแต่งภาพเล็กน้อยเมื่อเผยแพร่ แสดง หรือใช้ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล
การบริหารจัดการ การประกวด
การประกวดภาพถ่าย Olympus Global Open Photo Contest มีการบริหารจัดการทั้งหมดโดยฝ่ายจัดการประกวด Olympus Global Open Photo Contest
หากฝ่ายจัดการประกวดเห็นว่าจำเป็น อาจดำเนินการตามความจำเป็นใดๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดการประกวดนั้นเป็นไปอย่างยุติธรรม
ในการเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ ผู้เข้าประกวดทั้งหมดจะปฏิบัติตามวิธีการบริหารจัดการของฝ่ายจัดการประกวด และจะไม่อ้างสิทธิ์ไม่ว่าอะไรก็ตามเกี่ยวกับวิธีการดังกล่าว Olympus Corporation จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี ไม่ว่าอะไรก็ตามที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการเข้าร่วมในการประกวดนี้

ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://gopc.olympus-global.com/2016/