Paragraphica กล้อง AI ที่ไร้เลนส์

0
Paragraphica, AI Camera
Paragraphica, AI Camera

ตัวตุ่นจมูกรูปดาวอาศัยอยู่ใต้ดิน แสงจึงไม่ได้มีประโยชน์กับมันมากนัก และนั่นก็เป็นแรงบันดาลใจให้ Bjørn Karmann ได้พัฒนากล้องถ่ายรูปที่ชื่อ Paragraphica ที่ไม่จำเป็นต้องใช้เลนส์และรับแสงแบบกล้องทั่วไป แต่ใช้การส่งข้อมูลให้ AI เพื่อผลิตภาพออกมา

กล้อง Paragraphica ที่แว๊บแรกดูเหมือนปูหิมะนี้ แต่แท้จริงได้ออกแบบมาจาก ตัวตุ่นจมูกรูปดาว ที่รับรู้โลกผ่านหนวดที่เหมือนนิ้วของมัน โดยการทำงานของกล้องจะเป็นการส่งข้อมูลให้ AI แปลงเป็นภาพหรือที่เรียกว่า context-to-image 

กล้องทำงานโดยการรวบรวมข้อมูลจากตำแหน่งโดยใช้ API แบบเปิด โดยใช้ที่อยู่ สภาพอากาศ ช่วงเวลาของวัน และสถานที่ใกล้เคียง มาแสดงรายละเอียดของแต่ละวัน ได้มาเป็นข้อความ และ AI แปลงข้อความเป็นรูปภาพ กล้องจะแปลงย่อหน้าเป็น “ภาพถ่าย”

มีปุ่มควบคุม Dial 3 ปุ่ม ปุ่มแรกทำงานคล้ายๆ Focal length แต่จะควบคุม พื้นที่ที่กล้องค้นหาสถานที่และข้อมูลแทน

ปุ่มที่ 2 เปรียบได้กับเนื้อฟิล์ม เนื่องจากค่าระหว่าง 0.1 ถึง 1 จะทำให้เกิด Noise มากน้อยต่างกันไป ปุ่มที่ 3 ควบคุมความชัด ความเบลอของภาพ


ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ก็มี Raspberry Pi 4, หน้าจอสัมผัส 15 นิ้ว, เครื่องพิมพืสามมิติ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

ซอฟต์แวร์ที่ใช้ Noodl, ภาษา python และ Stable Diffusion API

เขามีหน้าเว็บให้ลองด้วยนะ ทดสอบใช้กล้องที่ลิงค์นี้