65 ภาพถ่ายทหาร ที่จังหวะ เป๊ะเว่อร์

1
ถ่ายภาพ, ถ่ายรูป, หัดถ่ายภาพ, ช่างภาพ, เรียนถ่ายภาพ, เรียนถ่ายรูป, สอนถ่ายรูป, แต่งรูป , แต่งภาพ
ถ่ายภาพ, ถ่ายรูป, หัดถ่ายภาพ, ช่างภาพ, เรียนถ่ายภาพ, เรียนถ่ายรูป, สอนถ่ายรูป, แต่งรูป , แต่งภาพ

ไม่นานมานี้ rsvlts ได้เก็บรวบรวมภาพถ่ายทางทหาร ที่มีจังหวะเป๊ะๆ ไว้ถึง 65 ภาพ ไปดูกันเลยดีกว่าครับ

Photo credit: Brennan Linsley / AP and embedded from NBC News

Photo credit: jonerbam and embedded via imgur.

Photo embedded via diandian.com, photographer unknown.

150227085745-06-parachutte-jump-022715-super-169

Photo embedded via @CuriousMsMeg on Twitter , photographer unknown.

Photo embedded via imgur, photographer unknown.

Photo embedded via Today.com | Photographer: Baz Ratner / Reuters.

Photo embedded via theBrigade, photographer unknown.

Photo embedded via AOL, photographer Rick Shelton.

Photo embedded via Harvard.edu, photographer unknown.

Photo embedded via navsource.org, photographer unknown.

Photo embedded via imgur, photographer unknown.

Photo embedded via army.mil, photographer unknown.

Photo embedded via 500px | Photographer: David Havenhand, see more of his work here.

Photo embedded via imgur, photographer unknown.

Photo embedded via top1walls, photographer unknown.

Photo embedded via NBC News | Photo credit: Royal Danish Air Force.

Photo embedded via pic2me.com, photographer unknown.

Photo embedded via defense.gov, photographer US Army photo by Spc. Michael Blalack, 1/25 PAO.

Photo embedded via offutt.af.mil, photographer unknown.

Photo embedded via chosun.com, photographer unknown.

Photo via chosun.com, photographer unknown.

Photo taken by Ian Martens for Lethbridge Herald/The Canadian Press.

Photo via Facebook, photographer Oscar L Olive IV/U.S. Marine Corps.

Photo via imgur, photographer unknown.

Photo via imgur, photographer unknown.

Photo via imgur, photographer unknown.

Photo via imgur, photographer unknown.

Photo via imgur, photographer unknown.

Photo via imgur, photographer unknown.

Photo via army.mil, photographer: Pfc. Adrian Muehe.

Photo embedded via chosun.com, photographer unknown.

Photo embedded via nocookie.net, photographer unknown.

Photo embedded via fencecheck.com, photographer unknown.

Photo via imgur, photographer unknown.

Photo via imgur, photographer unknown.

Photo via imgur, photographer unknown.

Photo via imgur, photographer unknown.

Photo via imgur, photographer unknown.

Photo via imgur, photographer unknown.

Photo via imgur, photographer unknown.

Photo via imgur, photographer unknown.

Photo via imgur, photographer unknown.

Photo via imgur, photographer unknown.

Photo via imgur, photographer unknown.

Photo via imgur, photographer unknown.

Photo via imgur, photographer unknown.

Photo via imgur, photographer unknown.

Photo via imgur, photographer unknown.

Photo via imgur, photographer unknown.

Photo via imgur, photographer unknown.

Photo via imgur, photographer unknown.

Photo via imgur, photographer unknown.

Photo via imgur, photographer unknown.

Photo via imgur, photographer unknown.

Photo via imgur, photographer unknown.

Photo via imgur, photographer unknown.

Photo via imgur, photographer unknown.

Photo via imgur, photographer unknown.

Photo via imgur, photographer unknown.

Photo via imgur, photographer unknown.

Photo via imgur, photographer unknown.

Photo via imgur, photographer unknown.

Photo via imgur, photographer unknown.

Photo via imgur, photographer unknown.

Photo via imgur, photographer unknown.

Photographer Dietmar Pohlmann

credits: vsvlts