ภาพถ่ายด้วย iPhone ของนักศึกษา ได้รับรางวัลจากการประกวดของ National Geographic

Kira Waison Lee เป็นนักศึกษาที่เรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ที่ Chinese University of Hong Kong ยามว่างเว้นจากการเรียนเขาชอบออกไปถ่ายรูป และภาพนี้เขาถ่ายเพื่อนหลังฝนตกและนำภาพมากลับหัว เพื่อสร้างความ surreal เขาตั้งชื่อภาพว่า ผู้หญิงผู้ท่องเที่ยวไปในกาลเวลา

ภาพสวยๆนี้ เข้ารอบสุดท้ายการประกวดถ่ายภาพ National Geographic International Photo Contest 2016 ในหมวด People และในที่สุดเขาก็ได้รับรองชนะเลิศอันดับสามจากภาพนี้ และภาพนี้ของเขาก็ถ่ายด้วยมือถือ iPhone 6s

credits: petapixel