ภาพถ่ายด้วย iPhone ของนักศึกษา ได้รับรางวัลจากการประกวดของ National Geographic

0

Kira Waison Lee เป็นนักศึกษาที่เรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ที่ Chinese University of Hong Kong ยามว่างเว้นจากการเรียนเขาชอบออกไปถ่ายรูป และภาพนี้เขาถ่ายเพื่อนหลังฝนตกและนำภาพมากลับหัว เพื่อสร้างความ surreal เขาตั้งชื่อภาพว่า ผู้หญิงผู้ท่องเที่ยวไปในกาลเวลา

ภาพสวยๆนี้ เข้ารอบสุดท้ายการประกวดถ่ายภาพ National Geographic International Photo Contest 2016 ในหมวด People และในที่สุดเขาก็ได้รับรองชนะเลิศอันดับสามจากภาพนี้ และภาพนี้ของเขาก็ถ่ายด้วยมือถือ iPhone 6s

credits: petapixel