ชีวิตท่ามกลางสายหมอก ณ โปแลนด์ และ อิตาลี

0

Marcin Sobas ได้ถ่ายภาพที่โปแลนด์และอิตาลี ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น โดยธีมหลักๆจะเป็นบ้าน หรือหมู่บ้าน

และมีหมอกสวยๆ ดังภาพ

The Island

Beskidy – Poland.

On the mountain glade

Beskidy – Poland.

In the autumn valley

Beskidy – Poland.

Misty hills

Tuscany – Italy.

In heaven

Tuscany – Italy.

Morning misty layers

Tuscany – Italy.

In the mist

Tuscany – Italy.

The first touch of light

Beskidy – Poland.

Sleepy morning

Tuscany – Italy.

Small house

Beskidy – Poland.

Village in clouds

Beskidy – Poland.

Wooden hut

Beskidy – Poland.

At the dawn

Beskidy – Poland.

Between clouds and mists

Tuscany – Italy.

Different worlds

Beskidy- Poland.

Hidden houses