ประกวดภาพถ่าย พ่อลูกผูกพัน ปี ๓

0

porlukpuk1057p2

[ปิดรับ : 19 พ.ย. 2557]

[รางวัล : เกียรติบัตร และรางวัลเกียรติยศ จากศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย)]
หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย พ่อลูกผูกพัน ปี ๓ เพื่อเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ณ หออัครศิลปิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ชิงเหรียญรางวัลเกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตรจากศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย)

เงื่อนไข
ส่งไฟล์ภาพถ่าย (ไม่เกิน ๓ ภาพ/๑ คน) พร้อมระบุรายละเอียดดังนี้
1. ตั้งชื่อภาพ
2. ชื่อ-นามสกุล ของผู้ถ่ายภาพ
3. อายุ
4. อาชีพ
5. หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลที่ติดต่อได้ (สำคัญมาก)
6. ที่อยู่ ของผู้ถ่ายภาพ

วิธีการส่ง
ส่งมาทางอีเมล [email protected] (ระบุหัวข้อส่งภาพวันพ่อ)

กำหนดระยะเวลา

  • ส่งภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
  • จัดแสดงนิทรรศการ ระหว่างวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ – เดือน มกราคม ๒๕๕๗ ณ หออัครศิลปิน ถนนเลียบคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี