สุดยอดภาพที่ได้รับรางวัล “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง”

0

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดประกวดถ่ายภาพขึ้น ในหัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง” และวันนี้ได้ประกาศผลผู้ที่ได้รางวัลอย่างเป็นทางการแล้ว แต่ละภาพต้องบอกว่าสุดมาก จะสวยแค่ไหน มาชมกันครับ

ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 13 รางวัล

รับเงินรางวัลมูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รวมมูลค่าเป็นเงิน 650,000 บาท พร้อมนำภาพถ่ายไปจัดทำปฎิทิน ททท. ประจำปี 2562

สถานที่ : กองหินริเชลิว อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา 

นายณัฐพล พลบารุงวงศ์

ตลาดน้าท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 

นายเสกสรร เสาวรส

สามพันโบก จ.อุบลราชธานี

นายสุชาติ เกื้อทาน

สถานที่ : อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจ.พิษณุโลก

นายวโรตม์ เอี้ยวถาวร

วัดภูเก็ต อ.ปัว จ.น่าน

นายวีระยุทธ พิริยะพรประภา

ต.บางใบไม้ จ.สุราษฎร์ธานี

นางสาวโฉมผกา รอดภัย

บางตะบูน จ.เพชรบุรี 

นายศุภชัย วีรยุทธานนท์

ทะเล จ.กระบี่

นางสาวมนต์สินี ไชยพิทักษ์กุล

หมู่บ้านปากประ จ.พัทลุง

นางประกาย หะยีวามิง

วัดบางโทง จ.กระบี่ 

นายภัทรพงศ์ เกี่ยวข้อง

 บ้านในถุ้ง จ.นครศรีธรรมราช

นายธีรศักดิ์ ศักดิ์ศรีทวี

เกาะหวาย จ.ตราด 

นายชัยวัฒน์ กัณหดุล

ประเพณีรับบัว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

นายอัครายชญ์ เพ็ชร์อาไพ

รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 11 รางวัล

เงินรางวัลมูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท รวมมูลค่าเป็นเงิน 330,000 บาท

วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 

นายปราโมทย์ พลยะมาตย์

 เทศกาลสงกรานต์ อ.เมือง จ.สุโขทัย

นายภาณุวัฒน์ แน่นดี

ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

นายพลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์

สะพานไม้ไทยมอญ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

นายวินนิวัตร ไตรตรงธนรัตน์

สถานที่ : บ้านขุนช่างเคี่ยน จ.เชียงใหม่

นายก่อเกียรติ จำปา

หินสามวาฬ ภูสิงห์ จ.บึงกาฬ 

นายชัยทัต มีพันธุ์

เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล

นายวราธาร วุฒิชา

 ปราสาทหินพันยอด จ.สตูล 

นายสิฏฐะ ศิวเสน

วัดสุวรรณคีรี จ.ระนอง

นายปรมินทร์ แก่นยะกูล

วัดวังวิเวการาม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 

นายหรรษา ตั้งมั่นภูวดล

ลานหินปุ่ม อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก 

นายศราวุฒิ ทองเมือง

ยังมีรางวัลชมเชยอีกจำนวน 100 รางวัล สวยไม่แพ้กันเลย ตามไปดูภาพทั้งหมดได้ที่ 

The Royal Photographic Society of Thailand (RPST)

ยินดีกับทุกคนด้วยครับ