นิทรรศการภาพถ่ายเพื่อเฉลิมพระเกียรติผ่านอินสตาแกรม

0
ถ่ายภาพ, ถ่ายรูป, หัดถ่ายภาพ, ช่างภาพ, เรียนถ่ายภาพ, เรียนถ่ายรูป, สอนถ่ายรูป, แต่งรูป , แต่งภาพ
ถ่ายภาพ, ถ่ายรูป, หัดถ่ายภาพ, ช่างภาพ, เรียนถ่ายภาพ, เรียนถ่ายรูป, สอนถ่ายรูป, แต่งรูป , แต่งภาพ

นิทรรศการภาพถ่ายเพื่อเฉลิมพระเกียรติผ่านอินสตาแกรม

  1. สามารถส่งภาพร่วมกิจกรรมได้เพียงท่านละ 1 ภาพ
  2. ภาพที่จะส่งเข้ามา ขอให้เป็นโทนสีม่วง หรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพเป็นสีม่วง
  3. เนื้อหาของภาพจะเป็นอะไรก็ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม
  4. วิธีการส่งภาพทำได้โดยโพสต์ผ่าน Instagram ของท่าน พร้อมพิมพ์ Hashtag คำว่า #rpst4princess

หมดเขตการรับภาพเพื่อนำไปจัดแสดง
วันที่ 20 เมษายน 2558

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถร่วมกิจกรรมโดยส่งภาพของท่านขึ้นสู่ Instagramโดยใช้ Hashtag ว่า #rpst4princess  ทางคณะผู้จัดทำจะทำการคัดเลือกภาพที่ผ่านเกณฑ์ข้อกำหนด แล้วนำมาจัดพิมพ์เพื่อแสดงงานในนิทรรศการต่อไป

หมายเหตุ  : สำหรับผู้ที่ตั้งค่า Account เป็น ส่วนตัว (Private) หากต้องการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะต้องกำหนดค่า Account เป็น Public ก่อน หลังจากเราปิดรับภาพแล้วค่อยกลับมาตั้งค่าเป็นส่วนตัวเช่นเดิม

วัน และ สถานที่จัดนิทรรศการ
วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2558
ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

RPST4Princess

 

ที่มา : rpst