ภาพถ่าย เป็นประตูไปสู่ “อดีต” แต่มันก็ยอมให้เรามองไปยัง“อนาคต” ได้ด้วย

0

sallyMann1