การทำรูปหลายรูปให้สว่างเท่าๆกัน ด้วย คลิ๊กเดียว

0

การทำรูปหลายรูปให้สว่างเท่าๆกัน ด้วย คลิ๊กเดียว  โดยใช้ Lightroom