แคมป์ภาพที่มีชีวิต : กิจกรรมถ่ายภาพ SangSom the Inspirers – POJ SIXTYSIX

2

ความเป็นตัวตนสะท้อนอยู่ในทุกภาพที่เราถ่าย Capture ให้ได้ทุกความรู้สึก จิตรกรที่ใช้กล้องถ่ายรูปแทนพู่กัน สร้างสไตล์การถ่ายภาพที่ไร้กฎเกณฑ์ผ่านสายตา อารมณ์ โอกาส เวลา และสถานที่ มาร่วมเปิดตา เปิดมุมมอง เปิดประสบการณ์แบบไร้กรอบกับ POJ SIXTYSIX VISUAL ผู้ที่สร้างรสนิยมใหม่ให้กับการถ่ายภาพในเมืองไทย หนึ่งในศิลปินบันดาลใจแห่งศตวรรษที่ 21 กับ “SangSom คนไทย…ตั้งใจทำอะไรไม่แพ้ชาติใดในโลก The Inspirers”

ภาพที่มีชีวิตและสไตล์เฉพาะตัวที่คุณกำลังจะพบเจอ เปิดประสบการณ์แคมป์ภาพที่มีชีวิตกับ POJ SIXTYSIX VISUAL เกาะสีชังรอคุณอยู่

ร่วมเป็น 10 คนที่จะมาเปิดมุมมองผ่านเลนส์อย่างอิสระ เพียงถ่ายภาพที่แสดงความเป็นตัวเองพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ แล้วมาร่วมสร้างภาพที่มีชีวิตไปด้วยกัน ในแคมป์ที่จะทำให้คุณเห็นอีกโลกที่คุณไม่เคยเห็น และการค้นพบตัวตนที่คุณอาจจะคาดไม่ถึง ณ เกาะสีชัง วันที่ 15 – 16 ตุลาคมนี้ แล้วมาแชร์ประสบการณ์และสร้างชีวิตให้ภาพถ่ายแบบเฉพาะตัวกับ POJ SIXTYSIX VISUAL

กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม

1. คนรุ่นใหม่ที่มี ‘ความตั้งใจ’ และสนใจงานถ่ายภาพ อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. ส่งภาพถ่ายที่สะท้อนความเป็นตัวเอง พร้อมคำอธิบายแรงบันดาลใจของภาพ
3. ไม่จำกัดเทคนิค สไตล์ รูปแบบของภาพถ่าย
4. ส่งผลงานโดยโพสต์ภาพผ่าน Instagram ของตัวเอง และใส่ Hashtag #SangSomTheInspirers (โปรไฟลต้องเป็น public เพื่อให้ทีมงานสามารถเห็นรูปได้)
5. เปิดรับผลงานถึง 10 ตุลาคม 2559

หมายเหตุ

1. ผู้สมัครต้องตกลงและยินยอมปฎิบัติตามข้อกำหนด กฎ ระเบียบ กติกา และเงื่อนไขของโครงการในการนำภาพที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรมไปประชาสัมพันธ์โครงการ
2. ผู้สมัครรับทราบว่าทางผู้จัดโครงการมีสิทธิในการแพร่เสียง แพร่ภาพ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน รวมทั้งการทำซ้ำ ดัดแปลงซึ่งงานดังกล่าวข้างต้น รวมถึงลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการ โดยผู้สมัครตกลงให้ภาพและเสียงที่ส่งมาร่วมโครงการเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดโครงการแต่เพียงผู้เดียวตลอดอายุแห่งการคุ้มครองสิทธิและลิขสิทธิ์ตามที่กฎหมายกำหนด
3. ผู้สมัครต้องตกลงและยินยอมให้ผู้จัดโครงการบันทึกเทปและภาพของผู้แข่งขันและชิ้นงาน เพื่อนำไปถ่ายทอดตามสื่อต่างๆ และ/หรือ นำสิ่งบันทึกเสียงและ/หรือสิ่งบันทึกภาพ ภาพถ่ายที่ได้ทำการบันทึกไว้ไปทำซ้ำ ดัดแปลง ตัดต่อเพื่อนำออกโฆษณาประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ต่อสาธารณชน และอนุญาตให้บุคคลอื่นที่เป็นต้นสังกัดของศิลปินใช้สิทธิดังกล่าวในการเผยแพร่ โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้สมัคร และไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดทั้งสิ้น
4. ผู้สมัครจะยอมรับผลการคัดเลือกของศิลปิน POJ SIXTYSIX VISUAL โดยไม่วิพากษ์วิจารณ์ผลการพิจารณาของศิลปิน อันส่งผลให้ผู้จัดโครงการหรือศิลปินเกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือเกิดความเสียหายอื่นใด
5. ผู้สมัครรับทราบว่าทางผู้จัดโครงการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงรูปแบบ กฎ กติกา หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการจัดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้า และผู้สมัครจะไม่ติดใจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดโครงการทั้งสิ้น
ลองไปฟังบทสัมภาษณ์ พรพจน์ Sixtysix Visual : นักเก็บสะสมความรู้สึกลงภาพถ่าย ใน a day ดูครับ จะได้รับรู้เปิดมุมมองความคิดของช่างภาพฝีมือดีคนนี้