ด่วน! แลกกระปุกออมสินที่ระลึก กล้องทรงงาน ถึง 20 ก.ย. นี้

0

“กล้อง” มีไว้เพื่อเก็บภาพความทรงจำของเรื่องราวต่างๆ แต่กระปุกออมสินแบบจำลอง “กล้องทรงงาน” นี้ มีไว้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพ ส่งต่อ “การให้” ด้วยการออม นำกระปุกที่ออมเงินจนเต็มของท่านมาร่วมสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา หมดเขต 20 ก.ย. 60 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรำลึกถึงพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นแบบอย่างในการออมตั้งแต่ทรงพระเยาว์ และได้พระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และได้ปลูกฝังให้ประชาชนรู้จักการออมและการใช้จ่ายเงินอย่างพอเพียง เมื่ออยู่อย่างพอเพียงก็สามารถเป็น “ผู้ให้” คืนกลับสู่สังคมและประเทศชาติได้

2. เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานนามอาคารโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ หนึ่งในโครงการพัฒนาศิริราชสู่การเป็นสถาบันทางการแพทย์ชั้นเลิศในระดับเอเชียอาคเนย์ ด้วยรูปแบบการบริหารจัดการพิเศษเพื่อให้มีรายได้ที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน และนำรายได้กลับคืนสู่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลต่อไป

อ่านเพิ่มเติม savingforgiving.com

credits: savingforgiving.com