“มอง” และ “คิด” ก่อนกดชัตเตอร์ ความคิดและจิตใจ มันเป็นเลนส์ของกล้องที่แท้จริง

0

Yousuf Karsh