เมื่อคุณถ่ายรูปคนเป็นภาพสี “ คุณถ่ายเสื้อผ้าของเขา” แต่ถ้าคุณถ่ายคนในภาพขาวดำ “ คุณถ่ายจิตวิญญาณของเขา ”

0

Ted-Grant