งานประกวดภาพถ่ายที่ใหญ่ที่สุด sony world photography awards 2017

0

sony world photography awards ถือ เป็นงานประกวดภาพถ่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลก ไม่ว่าจะใช้กล้องค่ายไหนก็ส่งได้ ซึ่งจัดขึ้นทุกๆปี ปีนี้ก็เช่นกัน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทหลักๆคือ

Professional มี 10 หมวดย่อย
Open มี 10 หมวดย่อย และผู้แข่งชาวไทยหากส่งไป ก็จะเข้าไปประกวดระดับชาติโดยอัติโนมัติ ทำให้มีโอกาสมากกว่า
Youth สำหรับผู้มีอายุ 12-19 ปี
Student Focus สำหรับ นักศึกษาที่เรียนสาขาถ่ายภาพโดยเฉพาะ

หมดเขต

Professional: 10 ม.ค. 2017 – 11:59pm GMT
Youth & Open: 5 ม.ค. 2017 – 11:59pm GMT
Student Focus: 5 ธ.ค. 2016 – 11:59pm GMT

รางวัลสำหรับหมวด Professional

 •  รางวัลช่างภาพแห่งปี – เงินรางวัล $ 25,000 (USD) / อุปกรณ์การถ่ายภาพดิจิตอลของโซนี่ / ซึ่งได้รวมอยู่ในการจัดการแสดงนิทรรศการ ณ Somerset House, เมืองลอนดอน
 • รางวัลผู้ชนะเลิศในประเภทต่างๆ – ตั๋วเครื่องบิน & ที่พักเพื่อเข้าร่วมใน พิธีมอบรางวัล ที่เมืองลอนดอน / อุปกรณ์การถ่ายภาพดิจิตอล ของโซนี่ / หนังสือสิ่งพิมพ์สำหรับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ/ ซึ่งได้รวมอยู่ในการจัดแสดงนิทรรศการ ณ Somerset House, เมืองลอนดอน
 •  รายชื่อช่างถ่ายภาพผู้เข้ารอบคัดเลือก – การแสดงนิทรรศการดิจิตอล ณ Somerset House, เมืองลอนดอน

procat

รางวัลสำหรับหมวด Open 

 • รางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดแข่งขันประเภทเปิดกว้าง (Open competition) – เงินรางวัล $ 5,000 (USD) / อุปกรณ์การถ่ายภาพดิจิตอล ของโซนี่/ ตั๋วเครื่องบินและที่พักเพื่อเข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลที่เมือง ลอนดอน / ซึ่งได้รวมอยู่ในการจัดแสดงนิทรรศการ ณ Somerset House, เมืองลอนดอน
 • รางวัล ผู้ชนะเลิศตามประเภทต่างๆ – อุปกรณ์การถ่ายภาพดิจิตอล ของโซนี่ / การตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือสำหรับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ / ซึ่งได้รวมอยู่ในการจัดแสดงนิทรรศการ ณ Somerset House, เมืองลอนดอน
 •  รายชื่อช่างภาพผู้เข้ารอบคัดเลือก – การแสดงนิทรรศการดิจิตอล ณ Somerset House, เมืองลอนดอน / การตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือสำหรับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ

opencat

รางวัลหมวดเยาวชน

 

 •  รางวัลผู้ชนะเลิศการแข่งขันระดับเยาวชน คนหนุ่มสาว – ตั๋วเครื่องบินและที่พัก เพื่อไปรับรางวัลในกรุงลอนดอน / อุปกรณ์การถ่ายภาพดิจิตอลของโซนี่ / ได้รับการรวมอยู่ในการจัดแสดงนิทรรศการ ณ Somerset House, เมืองลอนดอน
 •  รางวัลผู้เข้ารอบคัดเลือก – การจัดแสดงนิทรรศการดิจิตอล ณ Somerset House, เมืองลอนดอน / ได้รับการรวมชื่ออยู่ในสิ่งตีพิมพ์ หนังสือสำหรับผู้ชนะเลิศ

 

และรางวัลระดับประเทศ

 • Winner: Sony α7R II + SEL2470Z ,  Trip & Exhibition in London, UK
 • 2nd place: Sony  α7 II + SEL35F28Z
 • 3rd place: Sony α6500 + SEL1670Z

ภาพทั้งหมดที่ส่งมาประกวดนั้น จะต้องถ่ายในปี ค.ศ. 2016 เท่านั้น
โดยเข้าร่วมการประกวดชิงรางวัล ประเภทเปิด (Open competition)นั้น ถือเป็นการเข้าร่วมการแข่งขันชิงรางวัล ระดับชาติ โดยอัตโนมัติ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่: worldphoto.org