รวมภาพชนะเลิศ งานประกวดถ่ายภาพ Sony World Photography Awards ปี 2019

0

ช่างภาพชาวอิตาลีนามว่า Federico Borella ได้ถูกบันทึกเป็นช่างภาพแห่งปี 2019 ในการประกวดถ่ายภาพ Sony World Photography Awards และยังได้รางวัลชนะเลิศในหมวดสารคดีอีกด้วย

ภาพโปรเจคที่ชื่อ 5 องศา ของเขาเป็นการบันทึกกเรื่องราวการฆ่าตัวตายของเกษตรกรในอินเดียเนื่องจากประสบภัยแแล้งติดต่อกันมาอย่างยาวนาน 140 ปี โดยอุณหภูมิสูงขึ้นและจะสูงขึ้น 5 องศาในปี 2050 เนื่องจากภาวะโลกร้อน กรรมการเห็นว่ามีเทคนิคการถ่ายภาพ, ความรู้สึกและสะท้อนสิ่งแวดล้อม จึงทำให้เขาได้รางวัลช่างภาพแห่งปีไปครับ

ถ่ายโดย Federico Borella
ถ่ายโดย Federico Borella
ถ่ายโดย Federico Borella
ถ่ายโดย Federico Borella
ถ่ายโดย Federico Borella
ถ่ายโดย Federico Borella
ถ่ายโดย Federico Borella
ถ่ายโดย Federico Borella

มาดูรางวัลหมวดหมูอื่นกันบ้างนะครับ ทั้งหมดเป็นภาพชุดนะครับ

หมวดสถาปัตยกรรม

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ภาพชุด Cut Outs – Pools ถ่ายโดย Stephan Zirwes

ถ่ายโดย Stephan Zirwes
ถ่ายโดย Stephan Zirwes
ถ่ายโดย Stephan Zirwes
ถ่ายโดย Stephan Zirwes

หมวด Brief

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ภาพชุด Ubuntu – I Am Because We Are ถ่ายโดย Rebecca Fertinel

ถ่ายโดย Rebecca Fertinel
ถ่ายโดย Rebecca Fertinel
ถ่ายโดย Rebecca Fertinel
ถ่ายโดย Rebecca Fertinel
ถ่ายโดย Rebecca Fertinel

หมวดความคิดสร้างสรรค์

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ภาพชุด Chosen [not] to be ซึ่งเป็นการถ่ายเกี่ยวกับดาวน์ซินโดรม โดย Marinka Masséus

ถ่ายโดย Marinka Masséus
ถ่ายโดย Marinka Masséus
ถ่ายโดย Marinka Masséus
ถ่ายโดย Marinka Masséus

หมวด Discovery

ภาพชุดที่ชนะเลิศคือ Güle Güle (ภาษาตรุกี แปลกว่าลาก่อน) ถ่ายโดย Marc Caimi & Valentina Piccinni

ถ่ายโดย Marc Caimi & Valentina Piccinni
ถ่ายโดย Marc Caimi & Valentina Piccinni
ถ่ายโดย Marc Caimi & Valentina Piccinni
หถ่ายโดย Marc Caimi & Valentina Piccinni

หมวด Landscape

รางวัลชนะเลิศได้แก่ภาพชุด To the South of the Colourful Clouds โดย Yan Wang Preston

ถ่ายโดย Yan Wang Preston
ถ่ายโดย Yan Wang Preston
ถ่ายโดย Yan Wang Preston
ถ่ายโดย Yan Wang Preston

หมวดธรรมชาติและสัตว์

รางวัลชนะเลิศได้แก่ภาพชุด Meet Bob ซึ่ง Bob ในที่นี้คือ นกเฟรมมิงโก้ จากนกที่ถูกโยนลงหน้าต่าง ได้ถูกเก็บมาเลี้ยงโดย Odette Doest ภาพชุดนี้ถ่ายโดย Jasper Doest

ถ่ายโดย Jasper Doest
ถ่ายโดย Jasper Doest
ถ่ายโดย Jasper Doest
ถ่ายโดย Jasper Doest
ถ่ายโดย Jasper Doest
ห ถ่ายโดย Jasper Doest
ถ่ายโดย Jasper Doest

หมวดภาพบุคคล

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ภาพชุด The Edge โดย Álvaro Laiz

ถ่ายโดย โดย Álvaro Laiz
ถ่ายโดย โดย Álvaro Laiz
ถ่ายโดย โดย Álvaro Laiz

หมวดกีฬา

รางวัลชนะเลิศได้แก่ ภาพชุด มวยต่อต้านความรุนแรง เป็นเรื่องราวของนักมวยหญิงใน Goma ถ่ายโดย Alessandro Grassani

หมวด Still Life

รางวัลชนะเลิศได้แก่ ภาพชุด Yuck ถ่ายโดย Nicolas Gaspardel & Pauline Baert

ถ่ายโดย Nicolas Gaspardel & Pauline Baert
ถ่ายโดย Nicolas Gaspardel & Pauline Baert
ถ่ายโดย Nicolas Gaspardel & Pauline Baert

แต่ละภาพสวยๆ มีเรื่องราวความรู้สึกกันทั้งนั้นเลย หากเพื่อนๆอยากดูเพิ่มสามารถดูได้ที่ worldphoto

credits: worldphoto.org