ประกวดภาพถ่าย “วิถีแดนใต้ พอเพียง ตามรอยพ่อ”

0

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายในงานวันไปรษณีย์โลก 2560 @ปัตตานี หัวข้อ “วิถีแดนใต้ พอเพียง ตามรอยพ่อ”
ไปรษณีย์ไทย ขอเชิญชวนผู้ที่หลงรักมนต์เสน่ห์แดนใต้ ร่วมถ่ายทอดผ่านเลนส์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 พ.ย. 2560

กฎกติกาในการส่งภาพประกวด
1.ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องมีเนื้อหาตามหัวข้อที่กำหนดคือ “ วิถีแดนใต้ พอเพียง ตามรอยพ่อ”
2.ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้ กล้อง Digital หรือ กล้องจาก โทรศัพท์มือถือ ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 2 M Pixel (2 ล้านพิกเซล) ภาพที่ส่งเข้าร่วมประกวดต้องเป็นภาพถ่ายสีเท่านั้น 
3.สามารถตกแต่งภาพได้แต่อย่าให้เกินจากความเป็นจริง (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจกรรมการ)
4.ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุชื่อ-นามสกุลจริง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อย่างครบถ้วน
5.ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
6.ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่ายและเขียนคำอธิบายแนวความคิดไม่เกิน 2 บรรทัด หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
7.ผู้เข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่จำกัดจำนวน กรณีได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการจะได้รับรางวัลที่สูงสุดได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
8.ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด ทั้งนี้ภาพถ่ายดังกล่าวหมายรวมถึงภาพที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ การคร็อปภาพใหม่ หรือภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบเดียวกันกับผู้อื่นที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วไม่ว่าจากเวทีใดๆ ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
9.ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์ผูกพันกับองค์กรใดๆ หรือเป็นภาพที่จำหน่ายใน Stock Photo
10.ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัยสามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
11.คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
12.คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆและมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท
13.ไฟล์ภาพที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน (บ.ไปรษณีย์ไทย) และสามารถประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่าย 
14.หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้คณะกรรมการอำนวยการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์การประกวดโดยทันที 
15.ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วนและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลาที่จัดส่งภาพเข้าประกวด
ตั้งแต่บัดนี้ – 10 พ.ย.2560

ช่องทางการจัดส่งภาพเข้าประกวด
1.ส่งทาง e – mail : [email protected] หรือ
2.จัดส่งผ่านที่ทำการไปรษณีย์ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง (ส่งฟรี) ประกอบด้วย สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดย ผู้เข้าประกวดต้องปริ้นท์ภาพขนาด 8*12 นิ้ว พร้อมไฟล์ภาพที่ส่งเข้าประกวดลงบนแผ่นซีดีจำนวน 1 ชุด แนบส่งพร้อมภาพถ่ายตัวจริง โดยระบุ จ่าหน้าผู้รับ : หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดปัตตานี ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000 และวงเล็บมุมขวาด้านล่างว่า “ โครงการประกวดภาพถ่าย วิถีแดนใต้ พอเพียง ตามรอยพ่อ” ทั้งนี้ ตราประจำวันที่ประทับบนจ่าหน้า ถือเป็นวันที่ฝากส่ง

ของรางวัล
1.รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 3,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 2,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 1,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
4.รางวัลชมเชยจำนวน 2 รางวัล เงินสดรางวัลละ 500.- บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

อ่านเพิ่มเติม tanipost