นิทรรศการ Sprit of Nature 2019 ที่คนรักขาวดำต้องมาดู

0

นิทรรศการ Sprit of Nature ปี 2019 ทาง CameraEyes School จัดเป็นครั้งที่ 3 ความมุ่งหมายในการจัดนิทรรศการนี้เพื่อถ่ายทอดความงามบริสุทธิ์ทางธรรมชาติทั้งรูปธรรมและนามธรรมให้ผู้ชมงานได้สะท้อนถึงการมองเห็นบางสิ่งที่มีอยู่ในตนเองเมื่อเผชิญหนัากับธรรมชาติภายใต้แนวความคิดที่ว่า Spirit of Nature

มิได้เป็นเพียงภาพถ่ายภูมิทัศน์ทางธรรมชาติที่บริสุทธิ์สวยงามเท่านั้น แต่ยังมีความมุ่งหมายถึง ความรู้สึก ความนึกคิด และความเป็นตัวตนเฉพาะ ที่มีอยู่ภายในของช่างภาพ ถ่ายทอดผ่านมวลวัตถุทางธรรมชาติ ผสมผสานทั้งรูปธรรมและนามธรรม เป็นผลงานภาพถ่ายจากความรู้สึกในก้นบึ้งของช่างภาพแต่ละคน

        เนื่องด้วยจากโรงเรียนสอนศิลปะภาพถ่าย CameraEyes School for Fine art of Photography ซึ่งดำเนินงานโดย อาจารย์สมชาย สุริยา สถาพร อ.พิเศษ สาขาศิลปะภาพถ่าย มหาวิทยาลัยรังสิต และคุณ จิตติมา เสงี่ยมสุนทร ศิลปินสาขาศิลปะภาพถ่าย ได้ทำโครงการ จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “ Spirit of Nature ” ซึ่งเป็นงานแสดง ภาพถ่ายความงามของธรรมชาติในประเทศไทย

Sprit of Nature เป็นนิทรรศการต่อเนื่องจากนิทรรศการ ” Thai Land Scape ปี 2015 “ และ Thai Sea Scape ปี 2016 ที่จัดแสดงที่ผ่านมา โดยในโครงนี้เป็นการถ่ายทอดมุมมองการถ่ายทอดความงามของธรรมชาติผ่านมุมมองเฉพาะของช่างภาพแต่ละคน
ลักษณะงาน

ผลงานภาพถ่ายขาวดำแบบ Fine Art จัดพิมพ์อย่างประณีตที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
เป็นโปรเจ็คที่พวกเราทุกคนตั้งใจกันทำอย่างที่สุด ใช้เวลาถ่ายทำกันนานกว่า 2 ปี คัดจากภาพถ่ายกว่าหลายพันภาพ จนได้ภาพที่ดีที่สุดประมาณ 40 ภาพ

รูปแบบงาน

     ภาพถ่ายวิจิตรศิลป (Fine Art) ขาวดำ จัดพิมพ์แบบประณีตคุณภาพสูงสุด ขนาดประมาณ 15×22 Inch เมื่อรวมกรอบแล้วจะมีขนาดประมาณ 30 นิ้ว โดยรวมทั้งหมดประมาณ 40 -50 ภาพ

กำหนดการ

  • วันเปิดงาน อังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 18:00 น.
  • Artist Talk อาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ช่วงเวลาที่จัดแสดง
วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
จัดแสดงที่ โถงช้ัน 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร BACC ปทุมวัน, กรุงเทพฯ