ประกวดภาพถ่าย “ Tell Your Story” ชิงรางวัลมูลค่า 300,000 บาท

0

สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ร่วมกับ Jaycamera ศูนย์รวมกล้องถ่ายภาพดิจิตอลสุด Intrend ตอกย้ำธุรกิจกล้องถ่ายภาพ จัดกิจกรรมประกวดถ่ายภาพครั้งยิ่งใหญ่ ครั้งแรกกับการประกวดภาพถ่ายพร้อมกัน 3 ประเภท ได้แก่ กล้องดิจิตอล DSLR และ Mirrorless , โทรศัพท์ Smartphone และอากาศยานไร้คนขับ หรือ Drone ในหัวข้อ “Tell Your Story” ชิงรางวัลมูลค่า 300,000 บาท 

การประกวดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท โดยต้องเป็นภาพถ่ายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น

1. ประเภทกล้องดิจิตอล (DSLR, Mirrorless เท่านั้น)
1.1 ส่งภาพถ่ายขนาด 12×18 นิ้ว ติดบนฟิวเจอร์บอร์ดสีขาว เว้นขอบด้านละ 2 นิ้ว พร้อมไฟล์ภาพ
ต้นฉบับในรูปแบบสกุลไฟล์ JPEG บันทึกลง CD
1.2 ไม่จำกัดจำนวนภาพที่ส่ง
1.3 สามารถปรับสีและความสว่างให้สมบรูณ์ได้ แต่ห้ามเปลี่ยนแปลง ไดคัท ตัด แปะ องค์ประกอบ ในภาพ และห้ามทำการซ้อนภาพ (ทางผู้จัดอาจขอไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนปรับแต่ง ในกรณีที่ภาพของท่านได้รับรางวัล)

2.ประเภทกล้องถ่ายภาพจากโทรศัพท์ Smartphone
2.1 ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือเท่านั้น
2.2 ส่งภาพได้ไม่เกิน 3 ภาพ ผ่านกลุ่มประกวดภาพถ่าย Tell your story ทาง Facebook
2.3 เริ่มส่งได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2560 ผ่านทางเฟสบุ๊คแฟนเพจที่กำหนด

3. ประเภทภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ (Drone)
3.1 ส่งภาพถ่ายขนาด 12×18 นิ้ว ติดบนฟิวเจอร์บอร์ด สีขาวเว้นขอบด้านละ 2 นิ้ว พร้อมไฟล์ภาพ
ต้นฉบับในรูปแบบสกุลไฟล์ JPEG บันทึกลง CD
3.2 ไม่จำกัดจำนวนภาพที่ส่ง
3.3 สามารถปรับสีและความสว่างให้สมบรูณ์ได้ แต่ห้ามเปลี่ยนแปลง ไดคัท ตัด แปะ องค์ประกอบในภาพ และห้ามทำการซ้อนภาพ (ทางผู้จัดอาจขอไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนปรับแต่ง ในกรณีที่ภาพของท่านได้รับรางวัล)
3.4 ต้องเป็นภาพที่ถ่ายโดยใช้โดรนเท่านั้น และกรุณาระบุยี่ห้อ รุ่น และหมายเลขเครื่องของโดรนที่ใช้

รางวัล ทั้ง 3 ประเภทจะได้รับ
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย 10 รางวัล เงินรางวัลๆละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของแต่ละประเภท จะได้รับรางวัลพิเศษดังนี้
1.ประเภทกล้องดิจิตอล : รางวัล กล้องดิจิตอล DSLR Nikon D3400
2.ประเภทกล้องถ่ายภาพจากโทรศัพท์ Smartphone : รางวัล โทรศัพท์ Smartphone Huawei P10
3.ประเภทภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ (Drone) : รางวัล Drone DJI รุ่น Spark

รางวัลพิเศษ เฉพาะประเภทโทรศัพท์มือถือ (นับจากยอดไลท์)
รางวัล Popular Vote : รางวัล โทรศัพท์ Smartphone Huawei GR5
*ทุกรางวัลต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของรางวัลที่ได้รับ

ระยะเวลา
เริ่มส่งภาพได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 กรณีส่งทางไปรษณีย์จะยึดวันประทับตราเป็นสำคัญ

การส่งภาพ
ประเภทที่1 และประเภทที่3 ส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์มาที่
สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
เลขที่ 73/9-10 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
ประเภทที่ 2 ส่งทางนี้คลิ๊ก

นิทรรศการและมอบรางวัล
ในงาน Bangkok International Photo Fair 2017 วันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

สอบถามรายละเอียดได้ที่
E-mail : [email protected]
สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ โทร 02-803-7570 – 1 , 02-061-1133
อาจารย์พิสิฐ เสนานันท์สกุล โทร 093-324-6989
คุณกุสุมา พูนพิพัฒน์ โทร 086-320-5326 , 085-344-0909