ประกวดภาพถ่าย TENKAWA Photo Contest 2018 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “เมืองที่ฉันรัก”

0

เพื่อฉลองความผูกพันสัญญามิตรภาพ ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น คณะกรรมการ
เท็งคาวาได้จัดการประกวดภาพถ่ายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ทั้งไทย และต่างประเทศ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ผ่านการถ่ายภาพ และเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมการถ่ายภาพให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง
เทศกาลประกวดภาพถ่ายนานาชาติระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เมืองฮิงาชิคาวา จังหวัดฮอกไกโด คืออะไร ?
เนื่องจากเมื่อ 30 ปีที่แล้ว เมืองฮิงาชิคาวา (Higashikawa, Hokkaido) ถูกประกาศให้เป็น “เมืองแห่งการถ่ายภาพ” หนึ่งเดียวของโลก ดังนั้นจึงมีการพัฒนาการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการถ่ายภาพ เพื่อทำให้เมืองเกิดความสมดุลและความสามัคคี ในอนาคต ‘The International High School Students’ Photo Festival Exchange’ จึงถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2014 ซึ่งเป็นการประกวดภาพถ่ายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจาก 11 ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย เวียดนาม อุซเบกิสถาน อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย แคนาดา ลัตเวีย สหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในปีล่าสุด ได้เปิดโอกาสให้กับเยาวชนจากประเทศพม่า และมาเลเซีย ได้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในครั้งนี้ด้วย

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

สมัครเป็นทีม ทีมละ 4 คนประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 3 คน และคุณครูที่ปรึกษา 1 คน (นักเรียนและคุณครูต้องสังกัดในโรงเรียนเดียวกันและคุณครูสามารถเป็นที่ปรึกษาได้ไม่จำกัดจำนวนทีม)

หมายเหตุ:

 • โรงเรียนต้องอยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • หนึ่งโรงเรียนสามารถสมัครได้ไม่จำกัดจำนวนทีม

วิธีการสมัคร

 • สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.tenkawacontest.com
 • กรอกข้อมูลทีม, โรงเรียน, คุณครู และนักเรียนให้ครบถ้วน
 • อัพโหลดภาพถ่าย จำนวน 6 ภาพ (อ่านกติกาภาพถ่ายด้านล่าง)
 • ตั้งชื่อเขียนคำอธิบายของชุดภาพ และคำอธิบายสั้นของแต่ละภาพ

กติกา

 • ไฟล์ภาพถ่ายต้องเป็นสกุล .JPEG เท่านั้น โดยไม่จำกัดสัดส่วนของภาพ และมีขนาดไม่เกิน 4 MB ต่อภาพ
 • ภาพถ่ายที่ส่งประกวดห้ามผ่านการตัดต่อ แต่สามารถแต่งสี และแสงผ่านโปรแกรมได้
 • ภาพถ่ายที่นำมาประกวดทั้งหมดต้องไม่เคยเผยแพร่ในงานใด หรือไม่เคยได้รับรางวัลในการประกวดอื่น ๆ
 • ผู้สมัคร 1 ทีม สามารถส่งภาพถ่ายได้ 1 ชุด ประกอบด้วยภาพ 6 ภาพตามหัวข้อหลัก ‘เมืองที่ฉันรัก’
 • ในกรณีมีการประท้วงในการทำผิดกติกา และในกรณีที่จะต้องนำภาพถ่ายไปพิมพ์ในขนาดใหญ่ควรเก็บ RAW FILE ไว้
 • ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ คณะกรรมการเท็งคาวาขอกรรมสิทธิ์ที่จะใช้ภาพถ่ายของผู้สมัครไปใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพนั้น ๆ
 • หากผู้ส่งประกวดทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การคัดเลือก

การตัดสินในรอบแรก เพื่อมาประกวดรอบชิงชนะเลิศภายในประเทศที่จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนมิถุนายน 2018

การแจ้งผลการคัดเลือก

คณะกรรมการเท็งคาวาจะแจ้งผลการคัดเลือกทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ ทางโทรศัพท์, Facebook Tenkawa และเว็บไซต์ www.tenkawacontest.com ภายในเดือนพฤษภาคม 2018

รางวัล

 1. ทีมที่ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมเทศกาลภาพถ่ายนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายระดับนานาชาติ (International High School Students’ Photo Festival) ที่เมืองฮิงาชิคาวา จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับเยาวชนจาก 13 ประเทศทั่วโลก เป็นเวลา 1 สัปดาห์ฟรี (โครงการดำเนินการออกค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และอาหาร)

*อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ‘The International High School Students’ Photo Festival Exchange’

 1. รางวัล Popular Vote ตัดสินทีมผู้ชนะจากภาพที่มีจำนวน Likes ใน Facebook มากที่สุด 1 ภาพ รับของรางวัลจาก Olympus Thailand

หมดเขตรับสมัคร 31 มีนาคม 2018

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร: 053-217170
อีเมล์: [email protected]
เฟสบุ๊ค: TenkawaPhotoContest
เว็บไซต์: www.tenkawa-cm.com/th