งานนิทรรศการศิลปะภาพถ่ายขาวดำ Thai*Sea*Scape 2016

0

งานขาวดำดีๆหาดูยาก และนี่ก็เป็นงานที่ควรค่ากับการไปดูครับ กับงานนิทรรศการศิลปะภาพถ่ายขาวดำ Thai*Sea*Scape 2016 ที่กลุ่มช่างภาพนักเรียนจาก CameraEyes School และนำทัพโดยคุณ Somchai Suriyasathaporn และคุณ Jittima Sa-ngeamsunthron  ไปถ่ายภาพท้องทะเลทั่วประเทศไทย เป็นภาพขาวดำ ในรูปแบบ Fine Art

เปิดแสดงวันนี้ 8-20 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 โถงชั้น 1 หอศิลปกรุงเทพฯ ซึ่งวันนี้ เปิดงาน เวลา 18.00 น. โดย ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นประธานในพิธีเปิด

Special Guest :
1. ผศ.สุรพงษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์
2. คุณ ชำนิ ทิพย์มณี
รายชื่อผู้ร่วมแสดง
1. สมชาย สุริยาสถาพร Somchai Suriyasathaporn
2. จิตติมา เสงี่ยมสุนทร Jittima Sa-ngeamsunthron
3. อัครวินท์ ไกรฤกษ์ Akkarawin Krairiksh
4. ณัฏฐกิตติ์ สุขเจริญสุข Nuttakit Sukjaroensuk
5. อัครพล ขาวบาง Arkarapol Khaobang
6. เกษมสันต์ พิมพ์อ่ำ Kasemsan Pim-um
7. เอนก ปิ่นวนิชย์กุล Anake Pinvanichkul
8. นพดล อิ่มโอชา Noppadon Imocha
9. ศุภกร สิทธิไชย Supakorn Siddhichai
10. วิจักร เกตุมนตรี Wijak Katemontree
11. วสันต์ คลังมนตรี Wasan Khangmontree
12. สรชา ไทยศรีวงศ์ Soracha Thaisriwongse
13. สกุณา สัจจอิสริยวุฒิ Sakuna Sajjaisariyawut
14. เรวัต นิพัทธโกศลสุข Rayvat Nipatakosolsuk
15. ภุชงค์ พวงเพ็ชร Puchong Puangphet (เกมส์)
16. ภัทรวิน มหัธนสกุล Pattarawin Mahattanasakul
17. ณัฐกานต์ ลีลาวรพงศ์ Nuttakarn Leelavorapong
18. คิมหันต์ กาญจนสมใจ kimhant kanjanasomjai
19. รพิ ริกุลสุรกาน RAPI RIKULSURAKAN
20. ซาร่า เวาเต้อส์ Sarah Wouters
21. ปิยดา มัจฉาธิคุณ Piyada Machathikun

ติดตามเพิ่มเติม คลิ๊ก