แชร์ภาพสุดฟิน ลุ้นบินไปถ่ายรูปเทศกาลไฟที่โอซาก้า

0

ชิงรางวัลง่ายๆ เพียงส่งภาพถ่ายที่เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นมา 3 รูป พร้อมทั้งระบุสถานที่และรายละเอียดทริปที่ต้องการเดินทางไปถ่ายรูปในเทศกาลไฟช่วงสิ้นปีที่เมืองโอซาก้า พร้อมบรรยายเหตุผลที่ต้องการเดินทาง ส่งมาที่อีเมล [email protected]
 

รางวัลต่อที่ 1: รับไปเลยตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับโอซาก้า จำนวน 1 ที่นั่ง
พร้อมส่วนลดที่พักและเงินสดจำนวน 20,000 บาท ทั้งหมด 3 รางวัล
รางวัลต่อที่ 2 : รับไปเลยตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นธุรกิจ จำนวน 2 ที่นั่ง ทั้งหมด 1 รางวัล

รอบคัดเลือก

· ส่งตัวอย่างผลงานภาพถ่าย 3 ภาพ(ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือหรือกล้อง DSLR)
· ระบุรายละเอียดทริปที่ต้องการไปถ่ายภาพเทศกาลไฟช่วงสิ้นปี เฉพาะในบริเวณเมืองโอซาก้าเท่านั้น
· ระบุรายละเอียดและความน่าสนใจของแต่ละสถานที่ ที่ต้องการเดินทางไปถ่ายภาพ
· ผู้เข้าแข่งขันต้องพร้อมเดินทางเพื่อไปถ่ายภาพที่โอซาก้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากไม่สะดวกทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์และเลือกผู้เข้าแข่งขันท่านใหม่
(ช่วงวันที่ไปถ่ายภาพคือ 18-24 พฤศจิกายน2560 ทั้งนี้วันและเวลาอาจมีเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
· ส่งผลงานภาพถ่ายมาที่อีเมล [email protected]
· ไฟล์ภาพถ่ายแต่ละภาพต้องมีขนาดไม่เกินไฟล์ละ 10 mb
· ต้องเป็นภาพถ่ายที่ผู้เข้าแข่งขันถ่ายด้วยตนเองและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น
· ภาพของผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับการคัดเลือก ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด
· สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560 เท่านั้น
· ประกาศผลใต้ โพสกิจกรรม วันที่ 6 ตุลาคม 2560
· ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องติดต่อกลับมาทางอีเมล [email protected] โดยจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และชื่อ Facebook ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2560 ก่อนเวลา 23.00 น. นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับการคัดเลือก หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
· ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น แลกเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
· ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รอบรองชนะเลิศ

· ผู้เข้าแข่งขันต้องพร้อมเดินทางเพื่อไปถ่ายภาพที่โอซาก้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากไม่สะดวกทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์และเลือกผู้เข้าแข่งขันท่านใหม่ (ช่วงวันที่ไปถ่ายภาพคือ 18-24 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้วันและเวลาอาจมีเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
· ในส่วนของที่พักทางผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นผู้ทำการจองและชำระค่าส่วนต่างของที่พักด้วยตนเอง โดยทางบริษัทจะสนับสนุนในส่วนของ voucher ที่พักให้
· ผู้เข้าแข่งขันแต่ละท่านต้องส่งภาพถ่ายภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ผ่านทางอีเมล [email protected]
· ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งภาพถ่ายจำนวนขั้นต่ำ 25 ภาพต่อ 1 สถานที่ และจำนวนภาพถ่ายทั้งหมดต้องไม่ต่ำกว่า 75 ภาพ
· ภาพถ่ายที่ส่งต้องเป็นภาพจากสถานที่ที่ทางผู้เข้าแข่งขันได้กำหนดไว้ในรอบคัดเลือก
· หากผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถส่งภาพถ่ายตามระยะเวลาที่กำหนด หรือส่งภาพถ่ายที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทางผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด
· ภาพถ่ายทั้งหมดที่ผู้เข้าแข่งขันส่งมา ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด
รอบชิงชนะเลิศ
· ประกาศผลการแข่งขันรอบสุดท้ายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ทาง Facebook.com/AirAsiaThailand
· ผู้ชนะเลิศจะได้รับสิทธิบินฟรีที่นั่งชั้นธุรกิจ Premium Flatbed จำนวน 2 ที่นั่ง เส้นทางใดก็ได้ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (รหัสเที่ยวบิน XJ)
· คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
· ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น แลกเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
· ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า