24 ภาพสวยๆ ที่แสดงถึงพลังแห่งทะเล

0
ถ่ายภาพ, ถ่ายรูป, รูปภาพ, รูปถ่าย, หัดถ่ายภาพ, ช่างภาพ, เรียนถ่ายภาพ, เรียนถ่ายรูป, สอนถ่ายรูป, สอนถ่ายภาพ
ถ่ายภาพ, ถ่ายรูป, รูปภาพ, รูปถ่าย, หัดถ่ายภาพ, ช่างภาพ, เรียนถ่ายภาพ, เรียนถ่ายรูป, สอนถ่ายรูป, สอนถ่ายภาพ

ธรรมชาติได้แสดงถึงพลังและความยิ่งใหญ่ของมันออกมาในหลายๆทาง  และทางหนึ่งที่เกิดขึ้นคือ ทางทะเล มันอาจสงบจนให้ความรู้สึกนิ่ง สบายๆ แต่บางครั้งมันอาจแสดงสิ่งที่ตรงข้ามออกมาได้