โลกคือศิลปะ ช่างถ่ายรูปเป็นแค่ผู้พบเห็น

0

wolrdIsArt

Credit : Earth from Above , Yann arthus-Bertrand