การทำเบลอแบบ Tilt-Shift ใน Photoshop

0

วันนี้จะมาสาธิตวิธีการทำ เบลอ แบบ  Tilt-Shift ใน Photoshop ให้ดูนะครับ