ถ่าย Time-lapse นักเต้น Nude โดยใช้ภาพ 10,000 ภาพ

0

xphoto2-640x400
Shinichi Maruyama คือช่างภาพ creative ที่สร้างผลงาน time-lapse ที่สวยงาม โดยใช้ภาพถึง 10,000 ภาพ ของนักเต้นเปลือย

ผมพยายามเก็บความสวยงามของมนุษย์ใน 2 มุมมอง ทั้งร่างกายและการเคลื่อนไหว มันดูเหมือนประติมากรรม มันถูกสร้างด้วยภาพจำนวน 10,000 ภาพ
โดยการวางท่าทางการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องไว้ด้วยกัน ผลลัพธ์คือเราจะเห็นมันแตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่จริง และด้วยสองมุมมองนี้ การเชื่อมต่อกันสามารถสร้างการรับรู้ของมนุษย์จากสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตได้

Credits: N4GM