ภาพถ่ายสุดแปลก!! เมื่อสัตว์กลายเป็นหิน

0
animal,stone,กล้อง,ถ่ายภาพ, ถ่ายรูป, หัดถ่ายภาพ, ช่างภาพ, เรียนถ่ายภาพ, เรียนถ่ายรูป, สอนถ่ายรูป, แต่งรูป , แต่งภาพ
animal,stone,กล้อง,ถ่ายภาพ, ถ่ายรูป, หัดถ่ายภาพ, ช่างภาพ, เรียนถ่ายภาพ, เรียนถ่ายรูป, สอนถ่ายรูป, แต่งรูป , แต่งภาพ

หลายคนยังไม่รู้ว่าในโลกนี้มีทะเลาสาบที่ชื่อว่า Lake Natron ในแทนซาเนีย ที่สามารถทำสัตว์ให้เป็นหินได้ ก็เพราะว่าน้ำในทะเลสาบมีค่า pH สูงมาก(10.5) นั่นเพียงพอที่จะเปลี่ยนผิวหนังสัตว์บริเวณนั้นให้กลายเป็นหินได้

ช่างภาพ Nick Brandt ได้ออกไปสำรวจปรากฏการณ์นี้ และได้วางตำแหน่งพวกมันให้เหมือนกับมีชีวิต และถ่ายรูปมัน

Lake Natron turns every creature that touches it into stone
Lake Natron turns every creature that touches it into stone

Lake Natron turns every creature that touches it into stone

Lake Natron turns every creature that touches it into stone

Lake Natron turns every creature that touches it into stone

Lake Natron turns every creature that touches it into stone

Lake Natron turns every creature that touches it into stone

credits: todayilearned