ประกวดถ่ายภาพ ในหัวข้อ Twilight Reflection ด้วยขาตั้ง Manfrotto

0

ขอเชิญร่วมการ ประกวดถ่ายภาพ ในหัวข้อ “Manfrotto Twilight Reflection: เงาสะท้อนยามพลบค่ำ ด้วยขาตั้ง Manfrotto”

กติกาการประกวด

ผู้เข้าร่วมประกวด ส่งภาพท่านละ 4 ภาพ ดังต่อไปนี้

 1. รูปสถานที่ ที่มีเงาสะท้อนในเวลาพลบค่ำ หรือภาพถ่ายกลางคืนที่ใช้ขาตั้งกล้อง Manfrotto จำนวน 1 ภาพ พร้อมบรรยายความรู้สึก เช่น สถานที่นี่มีความสำคัญต่อตัวเองอย่างไร ทำไมถึงต้องมาถ่ายที่นี่
 2. รูปผู้เข้าร่วมการประกวด ถ่ายคู่กับขาตั้ง Manfrotto รุ่นใดก็ได้ 1ภาพ พร้อมบรรยายว่าทำไมถึงใช้งานขาตั้งกล้อง Manfrotto
 3. รูปบรรยากาศระหว่างการเดินทาง 2 ภาพ พร้อมบรรยายความรู้สึก หรือแนวคิด

การส่งภาพเข้าประกวด

ผู้เข้าร่วมการประกวด ต้องโพสภาพทั้งหมด 4 ภาพลงใน Facebook ของตัวเองโดย Tag เพจ ManfrottoThailand พร้อมใส่ Hashtag #ManfrottoThailand และ #BefreeAdvanced โดยตั้งเป็นสาธารณะ (Public) เท่านั้น

ตัวอย่างสำหรับการส่งภาพประกวด

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด และหลักเกณฑ์ของภาพถ่าย

 • ไม่จำกัดอายุ, เพศ และประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการประกวด
 • ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล DSLR หรือ Mirrorless ไม่จำกัดแบรนด์
 • ใช้ขาตั้งกล้อง Manfrotto รุ่นใดก็ได้ในการถ่ายภาพ
 • รูปทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวด ทางผู้จัดงานประกวดจะไม่นำไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากผู้เข้าประกวดแล้วเท่านั้น
 • ภาพถ่ายทั้งหมดต้องตรวจสอบได้ว่าถ่ายในวันเดียวกันทั้ง 4 ภาพ และอยู่ในช่วงระยะเวลาการรับผลงาน วันที่ 10 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2561 ถ่ายด้วยตัวเอง มิให้มีการตัดต่อภาพ และห้ามมิให้นำภาพของผู้อื่นมาส่งประกวดโดยเด็ดขาด
 • ภาพถ่ายต้องไม่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และศีลธรรม ไม่มีเจตนามุ่งร้าย เสียดสี หรือขัดแย้งทางการเมืองและสังคม หรือเสื่อมเสียต่อตัวบุคคลหรือสถาบัน
 • ผู้ส่งผลงานต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่ผู้จัดการประกวดขอให้มีการส่งภาพต้นฉบับต้องสามารถส่งไฟล์ภาพต้นฉบับได้ทันที

การตัดสินของผู้จัดการประกวดและคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องยอมรับและปฎิบัติตามเงื่อนไขการประกวด

ระยะเวลาการประกวด

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม –11 พฤศจิกายน 2561 และประกาศผลในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

 

ประเภทของรางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ  Manfrotto Befree Advanced Carbon Fiber จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ Manfrotto Befree Advanced Alu QPLBlack จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย Manfrotto Pixi Smart Camp จำนวน  3 รางวัล

ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล

 

หมายเหตุ : [10-10-2561] แก้ไข กติกาการประกวด ข้อที่ 1 จาก “รูปสถานที่ ที่มีเงาสะท้อน 1 ภาพพร้อมบรรยายความรู้สึก” เป็น “รูปสถานที่ ที่มีเงาสะท้อนในเวลาพลบค่ำ หรือภาพถ่ายกลางคืนที่ใช้ขาตั้งกล้อง Manfrotto จำนวน 1 ภาพ พร้อมบรรยายความรู้สึก”

ข้อมูลเพิ่มเติม AdvancedPhotoSystems