มีสองคนอยู่ในทุกๆภาพเสมอ “ช่างภาพ” และ “ผู้ชม” – Ansel Adams

anselAdams1