ชายคนนี้เดินทางทั่วโลก เพื่อถ่ายโบสถ์ พาโน แนวตั้ง

1

Richard Silver ได้ใช้เวลาหลายปีที่เดินทางไปกว่าร้อยโบสถ์ ทั่วโลก เพื่อถ่ายรูปที่มีมุมมองแปลกใหม่ เพื่อแสดงถึงความงามของสถาปัตยกรรมของโบสถ์

โดยเขาจะถ่าย พาโนรามาแนวตั้ง ใช้ประมาณ 6-10 รูปแล้วไปรวมใน photoshop

Church of the Holy Name, Mumbai, India

St. Marys Ratcliffe, Bristol, England

Cathedral of Christ our King, Johannesburg, South Africa

Church of Transfiguration, Krakow, Poland

Church Nazionale Argentina, Rome, Italy

Iglesia De La Merceo, Havana, Cuba

Hallgrimskirkja, Reykjavik, Iceland

Parrocchia S Cuore Di Geso Trieste, Italy

Holy Trinity, Yangon, Myanmar

St. Ignacio, Shanghai, China

St. Augustiner, Vienna, Austria

Grace Church, New York, USA

Santa Maria Porta, Milan, Italy

Cathedral San Francisco, La Paz, Bolivia