ผมคิดว่า “ความฝันที่ดี” จะนำไปสู่ “ภาพที่ดี”

Wayne-Miller