ผมคิดว่า “ความฝันที่ดี” จะนำไปสู่ “ภาพที่ดี”

0

Wayne-Miller