ภาพสวยๆ ที่ได้รางวัลในการประกวด “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” ประจำปี 2561

0

จากที่เราเคยบอกเพื่อนๆถึงการ ประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” ประจำปี 2561 ตอนนี้ก็ได้ทราบผลการแข่งขันแล้ว แต่ละภาพจะสวยแค่ไหน มาชมกันครับ

 ประเภทภาพถ่ายวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ นายณัฐพล  พลบำรุงวงศ์ ชื่อภาพ “ปะการังเคียงข้างทางช้างเผือก”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นายวรวิทย์  จุลศิลป์ ชื่อภาพ “ดาวหมุนบนดอยผาตั้ง”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นายวิศณุ บุญรอด ชื่อภาพ “Old Faithful Geyser Eruption”

รางวัลชมเชย นายนุชา  จงจิตรนันท์ ชื่อภาพ “วงแตก”

ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก

รางวัลชนะเลิศ นายชัชชัย จั่นธนากรสกุล ชื่อภาพ “Lightning Storm”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นายศักดิ์ชัย เรือนคำ ชื่อภาพ “รุ้งเตี้ย”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นายยงยุทธ  จารุสิริรังษี ชื่อภาพ “มหัศจรรย์แสงเช้าบ้านปากประ”

รางวัลชมเชย นายวิศว จงไพบูลย์ ชื่อภาพ “แสงยามเย็น”

ประเภทภาพถ่าย Deep Sky Objects

รางวัลชนะเลิศ นายสิทธิ์ สิตไทย ชื่อภาพ “Colors of M42”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นายตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์ ชื่อภาพ “Orion Molecular Cloud Complex”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นายชยพล พานิชเลิศ ชื่อภาพ “Rosette Nebula in Hubble Palette”

รางวัลชมเชย นายกีรติ คำคงอยู่ ชื่อภาพ “M33 The Triangulum Galaxy”

ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ นายปวีณ อารยางกูร ชื่อภาพ “Total Solar Eclipse 2017, The Series”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นายกีรติ คำคงอยู่ ชื่อภาพ “Mercury Transit 2016”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นายสิทธิ์ สิตไทย ชื่อภาพ “Total Lunar Eclipse 2018”

รางวัลชมเชย นายอภิสิทธิ์ วิไลจิตต์ ชื่อภาพ “ฝนดาวตกที่หมู่บ้านม้ง ดอยปุย”

ประเภทภาพถ่ายวัตถุในระบบสุริยะ

รางวัลชนะเลิศ นายวิทยา ศรีชัย ชื่อภาพ “LoveJoy C/2014 Q2”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นายสิทธิ์ สิตไทย ชื่อภาพ “Sunspot AR2699”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นายตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์ ชื่อภาพ “Jupiter’s Rotation”

รางวัลชมเชย นายพลชิต ลิขิตคีรีรัตน์ ชื่อภาพ “Into the craters”

ดูผลงานของคนไทยกันไปแล้วลองดู 20 ภาพสุดสวย ที่ผ่านเข้ารอบประกวดถ่ายภาพดาราศาสตร์แห่งปี 2018 ของทั่วโลกบ้างครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม: narit