ภาพสวยๆที่ได้รับรางวัล ประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์แห่งปี 2018

0

การถ่ายภาพทางดาราศาตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี (Insight Investment Astronomy Photographer of the Year exhibition 2018) มีผู้ส่งประกวด 4 พันกว่าภาพที่เข้าประกวดมาจาก 91 ประเทศทั่วโลก ตอนนี้ได้ผู้ชนะเลิศแล้ว แต่ละภาพจะเด็ดแค่ไหน มาดูกันครับ

ถ่ายภาพดาราศาตร์

รางวัลสูงสุดได้แก่ภาพ Transport the Soul ถ่ายที่ Moab, Utah ถ่ายโดย  Brad Goldpaint เขาถ่ายด้วย Nikon D810 กับเลนส์ 14mm f/4 ใช้ ISO 2500 ความเร็วชัตเตอร์ 20 วินาที

ได้รับรางวัลประมาณ 450,000 บาท

ชมภาพสวยๆ ทีไ่ด้รางวัลชนะเลิศจากประเภทอื่นๆกันครับ

ถ่ายภาพดาราศาตร์

ชนะเลิศในหมวดดวงอาทิตย์ ชื่อภาพ Sun King, little King, and God of War
ถ่ายโดย Nicolas Lefaudeux
กล้อง Nikon D810 camera เลนส์ AF S NIKKOR 105mm f/1.4E ED
การตั้งค่า f/1.4, ISO 64, ถ่าย multiple exposures 0.3 วินาที, 0.6 วินาทีและ 1.3 วินาที

ถ่ายภาพดาราศาตร์

ชนะเลิศหมวดกาแล็กซี่  – NGC 3521 ชื่อ Mysterious Galaxy
ถ่ายโดย Steven Mohr
อุปกรณ์ PlaneWave CDK 12.5 telescope, Astrodon Gen II LRGB, Baarder Hα lens at 2541 mm f/8, Astro Physics 900 mount, SBIG STXL-11000 camera
การตั้งค่า Luminance: 33 × 1200-second exposures Hα: 12 × 1200-second exposures RGB: 450 × 12–18-second exposures

ถ่ายภาพดาราศาตร์

หมวดดวงจันทร์ ชื่อภาพ Inverted colors of the boundary between Mare Serenitatis and Mare Tranquilitatis
ถ่ายโดย Jordi Delpeix Borrell
อุปกรณ์ Celestron C-14 telescope, Sky-Watcher NEQ6 Pro mount, ZWO ASI 224MC camera, การตั้งค่า 4200 mm f/12, ถ่าย multiple ความเร็วชัตเตอร์ 20 มิลลิวินาที

ชนะเลิศหมวดออโรร่า ชื่อภาพ Speeding on the Aurorae Lane
ถ่ายโดย  Nicolas Lefaudeu
อุปกรณ์ กล้อง Sony ILCE-7S2 , เลนส์ 20 mm f/1.4 
การตั้งค่า  ISO 2000, ความเร็วชัตเตอร์ 3.2 วินาที

ชนะเลิศหมวดดวงดาวและเนบิวล่า ชื่อภาพ Corona Australis Dust Complex
ถ่ายโดย Mario Cogo
อุปกรณ์ Takahashi FSQ 106 ED telescope, Astro-Physics 1200 GTO mount, Canon EOS 6D Cooling CDS Mod camera,
การตั้งค่า 530 mm f/5, ISO 1600, 6-hour total exposure

ชนะเลิศหมวดท้องฟ้า ชื่อภาพ Circumpolar
ถ่ายโดย Ferenc Szémár
อุปกรณ์ Minolta 80–200 f/2.8 telescope, tripod, Sony SLT-A99V camera,
การตั้งค่า f/2.8 lens, ISO 640, 50 × 300 วินาที

ชนะเลิศหมวด Robotic Scope ชื่อภาพ Two comets with the Pleiades
ถ่ายโดย  Damian Peach
อุปกรณ์ Takahashi FSQ106 telescope at 106 mm, Paramount ME mount, SBIG STL-11000M camera
การตั้งค่า 530 mm f/5 Exposure: LRGB: 30 นาที

ชนะเลิศหมวด ดาวเคราะห์ดาวหางและดาวเคราะห์น้อย ชื่อภาพ Grace of Venus
ถ่ายโดย Martin Lewis
อุปกรณ์ Home-built 444 mm Dobsonian reflecting telescope, Astronomik 807nm IR filter, home-built equatorial tracking platform, ZWO ASI174MM camera
การตั้งค่า 12.4 m f/28, 6-millisecond frame time, 5.3 วินาที total exposure

รางวัล The Sir Patrick Moore สำหรับผู้ชนะหน้าใหม่ยอดเยี่ยม ชื่อภาพ Galaxy Curtain Call
ถ่ายโดย Tianhong Li
อุปกรณ์ NIKON D810A camera, 35 mm f/2
การตั้งค่า : ถ่าย Multiple Exposure เก็บรานละเอียดท้องฟ้า ISO 1250, 16 × 60 วินาที และ ISO 640, 4 × 120 วินาที เพื่อเก็บรายละเอียดพื้นดิน

ชนะเลิศหมวดนักเรียนนักศึกษา ชื่อภาพ Great autumn morning
ถ่ายโดย Fabian Dalpiaz
อุปกรณ์ กล้อง Canon EOS 5D Mark III camera เลนส์ 50 mm f/2.0
การตั้งค่า : ISO 6400, ความเร็วชัตเตอร์ 8 วินาที

โดยภาพเหล่านี้จะถูกจัดแสดงเป็นนิทรรศการ ที่ National Maritime Museum ตั้งแต่วันนี้จนถึง 5 พ.ค. 2562 

credits: rmg