ป้ายโฆษณาไอเดียบรรเจิด ใช้ล้อรถบัสแทนเลนส์กล้อง

0
camera,กล้อง,ถ่ายภาพ, ถ่ายรูป, หัดถ่ายภาพ, ช่างภาพ, เรียนถ่ายภาพ, เรียนถ่ายรูป, สอนถ่ายรูป, แต่งรูป , แต่งภาพ
camera,กล้อง,ถ่ายภาพ, ถ่ายรูป, หัดถ่ายภาพ, ช่างภาพ, เรียนถ่ายภาพ, เรียนถ่ายรูป, สอนถ่ายรูป, แต่งรูป , แต่งภาพ

camerabusad

Kevin Warnecke ได้จับภาพรถบัสในเกียวโต  ประเทศญี่ปุ่น  โดยด้านข้างเป็นโฆษณาร้านกล้อง Yodobashi

ที่ใช้ล้อรถแทนเลนส์ เป็นไอเดียที่ดีเลยทีเดียว

camerabusadcloseup

credits: Kevin Warnecke | petapixel